با کلیک نمودن به دکمه ذیل به صفحه فیسبوک کمیته ملی امتحانات بپیوندید!

28 جوزا، 1399

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور سال 1399 رسانیده می شود

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور سال 1399 رسانیده می شود که کار بالای طرح اخذ امتحان کانکور جریان دارد، بعد از تکمیل طرح متذکره و تائید آن از جانب وزارت محترم صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منصۀ اجرا در خواهد آمد، بناً داوطلبان محترم باید آمادگی لازم خویش را داشته باشند.
نوت: تقسیم اوقات اخذ امتحانات کانکور مرکز و ولایات بعد از موافقۀ وزارت صحت عامه اعلان خواهد شد.