07 دلو، 1399

د ازموینو ملي ادارې بستونو کاندیدانو د پام وړ!

د ازموینو ملي ادارې بستونو ټولو کاندیدانو ته چې څخه موده مخکې اعلان ته سپارل شوي وو، خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې د ۱۳۹۹ سلواغې۸ چهار شنبې په ورځ مخکې له غرمې په ۱۰:۰۰ بجو اخیستل کیږي.