07 اسد، 1400

د کابل کانکور ازموینې نېټه

د کابل عمومی، دیني علومو، متفرقه، شپې، ولایتونو غیرحاضرانو او پولې بهر کانکور ازموینو اخیستو مهال ویش.

یادونه: څوارلسم پاسانو(اختصاصي) ازموینې بایومتریک او ازموینې نېټه وروسته اعلانیږي.