09 دلو، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

پروسه ثبت معلومات بایومتریک بلخ

 
۱۷ قوس
پروسه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان بست های ٥ و ٦ خدمات ملکی و بست های معلمین ولایت بلخ، امروز توسط تیم تخنیکی ادارهٔ ملی امتحانات اغاز گردیده و برای دو روز ادامه دارد.
امتحان داوطلبان بست های مذکور در ولایت بلخ در روز های چهار شنبه و پنجشنبه ۱۹ و ۲۰ قوس از سوی ادارهٔ ملی امتحانات اخذ می گردد.
قابل یاد آوریست که در دور اخری امتحانات بست های اداری و معلمین چهار ولایت (هرات، تخار، غزنی، کندهار) شامل می باشند که امتحان شان در هفته آینده اخذ خواهد شد.