08 قوس، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه اخذ گردید

امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه امروز از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردید.
در این امتحان از سراسر کشور حدود 4900 تن داکتران بخش های مختلف پوهنځی های طبی اشتراک داشتند.
صندوق های سوالات امتحان توسط داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه، پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارۀ ملی امتحانات، داکتر زلمی زابلی سناتور مردم در مشرانو جرگه، داکتر یارباز خان حمیدی وکیل مردم در ولسي جرګه و رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل باز شد.
داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه، پروسه انتخاب داکتران برای برنامه های تخصصی از طریق ادارۀ ملی امتحانات یگ گام موثر دانست گفت، امتحان به طور کامل شفاف بوده و هیچ کس صلاحیت ندارد که در انتخاب اشخاص دست داشته باشد.
وی از کارکردهای ادارۀ ملی امتحانات جهت شفافیت بیشتر در پروسه امتحانات تشکری نمود علاوه کرد، در این امتحانات حدود 428 تن در رشته های مختلف برای تکمیل نمودن تخصص معرفی خواهند شد.
پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارۀ ملی امتحانات از استادان و داکتران وزارت صحت عامه که از دو روز بدین سو بخاطر سوال سازی در کمیته امتحانات قرنطین بوده تشکری کرد و از تامین عدالت کامل در امتحان به داوطلبان اطمینان داد. پوهاند خموش گفت ادارۀ ملی امتحانات گرچه امکانات زیاد ندارد ولی خوشبختانه این اداره ثابت ساخته که خدمات بزرگ را در بخش شناسایی استعداد ها، به انجام می رساند.
داکتر زلمی زابلی نماینده مردم در مشرانو جرگه که بخاطر سوال سازی برای برنامه اکمال تخصص همرا با استادان نیز قرنطین بوده، از مصوونیت سیستم کانکور و شفافیت ادارۀ ملی امتحانات اطمینان کامل داد گفت، این اداره هر نوع نقاط را که باعث فساد می گردد از بین برده.

 

قابل ذکر است که سرپرست وزارت صحت عامه در حالیکه وکلای مردم و دیگر مسوولین وزارت صحت عامه نیز وی را همراهی می کرد ضمین دیدار از صحن امتحان، از بخش های مختلف ادارۀ ملی امتحانات دیدار کرد و امکانات و سیستم های این اداره را ارزیابی نمود. سرپرست صحت عامه کارکردها و سیستم های ادارۀ ملی امتحانات را با شرایط و امکانات بسیار محدود قابل تمجید خواند و از تمام دستندر کاران این اداره تشکری نمود.