15 حوت، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

جلسه هیأت رهبری ادارۀ ملی امتحانات به ارتباط تدابیر امتحانات کانکور سال 1400

12 دلو ادارۀ ملی امتحانات
در جلسه هیأت رهبری ادارۀ ملی امتحانات روی موضوعات مختلف از جمله تدابیر پیش گیرانه برای امتحانات کانکور سال 1400 بحث صورت گرفت.
پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات ضمن استماع گزارشات مسوولین بخش های مربوطه این اداره در رابطه به توزیع و جمع آوری فورم ثبت نام کانکور سال 1400، تنظیم امور مالی، اداری و تخنیکی و نیز هدایت داد که تلاش های شان را بیشتر سازند تا ما بتوانیم با انسجام خوبتر از قبل وارد تنظیم امور امتحانات سال پیشرو شویم.
پوهاند خموش در صحبت های خویش روی تنظیم سازی پروسیجرهای کاری این اداره تاکید ورزیده گفت: تمام بخش ها باید امور مربوط امتحانات خویش را سرعت بخشد تا در سال آینده یک پلان منظم برای اخذ امتحانات داشته باشند.
وی همچنان از مسؤولین خواست با ادارات مختلف که امتحانات شان از طریق ادارۀ ملی امتحانات اخذ می گردد، در ارتباط باشد تا امتحانات آنها در پلان احتمالی امتحانات سال 1400 این اداره تنظیم گردد.
رییس ادارۀ ملی امتحانات به ارتباط گزارش سالانه در برنامۀ حساب دهی دولت به ملت نیز صحبت داشت و از تمام بخش های این اداره خواست که فعالیت ها و پلان های این اداره را به شکل دقیق ترتیب نمایند تا دست آورد ها و کارکردهای این اداره را در راستای شفافیت و عدالت اجتماعی با ملت شریک سازد.
در جلسه مسؤولین ریاست های مربوطه گزارش ها و پلان های خویش را ارائه نموده و روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 357 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 200 )  
blog images

گزارش سال مالی 1399 ادارۀ ملی امتحانات در برن...

15 دلو ادارۀ ملی امتحانات ادارۀ ملی امتحانات در سال 1399 باوجود شرایط دشوار کشور توانست طی پنج ماه،...

بیشتر بدانید ( 169 )