15 حوت، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

گزارش سال مالی 1399 ادارۀ ملی امتحانات در برنامه حساب دهی دولت به ملت

15 دلو ادارۀ ملی امتحانات
ادارۀ ملی امتحانات در سال 1399 باوجود شرایط دشوار کشور توانست طی پنج ماه، بیشتر از 500 هزار داوطلب امتحان را اخذ و نتایج آن را عاری از هر گونه تخطی اعلان نماید.
رهبری ادارۀ ملی امتحانات امروز در برنامه حساب دهی دولت به ملت کارکردها و دست آوردهای این اداره را با ملت شریک ساخته گفت: ادارۀ ملی امحانات در سال مالی گذشته برای شفافیت هر چه بیشتر، تطبیق عدالت اجتماعی، سیستم سازی برای قانونی شدن جذب داوطلبان در نهادهای اکادمیک و بست های اداری و الکترونیکی سازی امور، گامهای مؤثر را برداشته است.
پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارۀ ملی امتحانات ضمن تشکری از حمایت قوی مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و مردم افغانستان، اطمینان داد که این اداره بخاطر تامین عدالت، انتخاب کادر های مستحق و تطبیق اصل شایسته سالاری ایجاد گردیده و در این راستا محکم خواهد ماند.
پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارۀ ملی امتحانات گفت، با درنظرداشت شرایط کرونایي در کشور و امکانات محدود تخنیکی و انسانی ادارۀ ملی امتحانات، توانستیم پروسه های بزرگ امتحانات جمعی را در سال 1399 به شکل منظم مدیریت و از عهده آن موفقانه بدر آیم.
پوهاند خموش گفت این اداره در سال 1399 جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پروسۀ ثبت معلومات بایومتریک را آنلاین ساخته، کارت های شمولیت داوطلبان را به قریه و قصبات کشور رسانیده و تلاش های زیاد را جهت زمینه سازی اشتراک داوطلبان در سراسر کشور به خرچ داده اند.
سرپرست ادارۀ ملی امتحانات افزود: در سال 1399 نه تنها این که پروسۀ امتحانات را بیشتر شفافیت بخشیدیم بلکه توانستیم امتحانات عمومی کانکور و اصلاحات اداری را در نصف کشور طی یک دور تنظیم نمایم. وی علاوه کرد بر اساس همین تجارب میتوانیم در سال های آینده امتحانات بزرگ جمعی را در تمام کشور در دو دور اخذ نمایم.
پوهاند خموش گفت خوشبختانه با ساختن و تطبیق سیستم دیتابیس محصلان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب محصلان را د نهادهای تحصیلی خصوصی قانونی ساختیم و در سال 1399 تمام محصلان پوهنتون های خصوصی را درج دیتابیس نمودیم.
وی گفت ادارۀ ملی امتحانات بخاطر سهولت آوری برای داوطلبان امتحانات جمعی و در عرصهٔ سیستم سازی، برنامه های مؤثر دیگر را نیز در سال گذشته روی دست گرفته که از جمله آنلاین سازی راجستریشن داوطلبان در برنامه های فوق لیسانس، آنلاین سازی امتحانات، ایجاد NExA APP موبایل اپلکیشن جهت دست یابی به اطلاعات امتحانات، سیستم انتخاب استادان ممتحن، سیستم جمع آوری منظم عواید از طریق بانک و دیگر برنامه ها اند که یک تعداد از انها تطبیق و تعداد دیگر آن در آینده نزدیک تطبیق خواهند شد.
سرپرست ادارۀ ملی امتحانات همچنان گفت این اداره در سال 1399 حدود 170 میلیون افغانی را به شکل معقول از طریق مصارف امتحانات به خرچ رسانیده و حدود 113 میلیون افغانی را از طریق حق الشمول داوطلبان امتحانات به خزانه دولت تحویل نموده است.
قابل یاد آوریست که ادارۀ ملی امتحانات امتحانات ذیل را در سال 1399 اخذ و نتایج آن را به طور شفاف اعلان نمود اند:
امتحان عمومی،‌ متفرقه، علوم دینی، شبانه و اختصاصی چهارده پاسان به شمول ۲۲۲۲۶۴ تن، امتحان برنامه های ماستری پوهنتون های مرکز و ولایات به تعداد 8125 تن، امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه 4665 تن، امتحان کاندیدان بست های تذکره الکترونکی 48507 تن، امتحان شورای عالی طبی 4970 تن، امتحان بست های خدمات ملکی و معلمین 157043 تن، امتحان انستیتوت های طبی وزارت صحت عامه 13000 تن و ...
در این کنفرانس روسا و آمرین بخش های مختلف ادارۀ ملی امتحانات نیز حضور داشتند.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 357 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 200 )  
blog images

گزارش سال مالی 1399 ادارۀ ملی امتحانات در برن...

15 دلو ادارۀ ملی امتحانات ادارۀ ملی امتحانات در سال 1399 باوجود شرایط دشوار کشور توانست طی پنج ماه،...

بیشتر بدانید ( 169 )