15 حوت، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

ارایه معلومات به ارتباط فارمت جدید گزارش سالان کاری به کارمندان ادارۀ ملی امتحانات

۲۳دلو ادارهٔ ملی امتحانات
طرز العمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکي امروز در یک ورکشاپ توسط نماینده اصلاحات اداری برای کارمندان ادارهٔ ملی امتحانات ارایه گردید.
این طرز العمل را احمد فواد معروفی کار شناس ارزیابی اجراآت کارمندان خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری، با همکاری مسوولین منابع بشری ادارهٔ ملی امتحانات، طی ۤپریزینتیشن ارایه نموده؛ روی چگونگی ساختن پلان کاری، تعین اهداف، شاخص ها و تکمیل نمودن فورم ارزیابی تشریحات داد.
معروفي بیان کرد که با تطبیق این طرز العمل در ادارات و نهاد های دولتی میتوانیم، موثریت کارمندان، ارتقاع سطح مسوولیت پذیری و سنجش دقیق از عملکرد مامورین را در بخش های مربوطه تثبیت نمایم.
وی گفت با در نظرداشت شرایط فعلی جهت بلند بردن موثریت کاری کارمندان و نظارت از کارکردهای آنان، در فورم ارزیابی سالانه از اجراات کارمندان تغیرات آورده شده و در این فورم طبق پلان دقیق کاری، اجراآت، طرز سلوک و مهارت های مامورین ارزیابی می گردد.
وی اضافه نمود که این طرزالعمل در سال ١٤٠٠ در تمام نهاد ها و ادارات دولتی در مرکز و ولایات تطبیق می شود.
در اخیر کارشناس کمیسیون اصلاحات اداری به سؤالات کارمندان این اداره در مورد طرزالعمل و چگونگي خانه پری فورم های ارزیابی پاسخ ارایه نمود.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 357 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 200 )  
blog images

گزارش سال مالی 1399 ادارۀ ملی امتحانات در برن...

15 دلو ادارۀ ملی امتحانات ادارۀ ملی امتحانات در سال 1399 باوجود شرایط دشوار کشور توانست طی پنج ماه،...

بیشتر بدانید ( 168 )