28 حمل، 1400 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

نظارت از کارکردهای و فعالیت های بخش مختلف ادارۀ ملی امتحانات

۱۴ حوت ادارۀ ملی امتحانات
پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات در دیدار از بخش های مختلف این اداره، به مسؤولین و کارمندان هدایت داد تا امور اداری یومیه را به وجه احسن انجام داده و به نظم امور اداری توجه خاص داشته باشند.
پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات از ایجاد آرشیف جدید برای تنظیم و نگهداری نتایج امتحانات دیدار کرد و از فعالیت های مسؤولین ریاست انسجام امور امتحانات در این عرصه تشکری نمود.
پوهاند خموش ایجاد آرشیف برای تنظیم نتایج را یک نیاز مبرم دانسته گفت: با ساختن این دیتابیس فزیکی تمام مشکلات در پیداکردن اسناد و نتایج داوطلبان حل خواهد شد. وی از مسؤولین ریاست مذکور خواست که جهت دریافت جداول نتایج سال های قبلی با همکاری پوهنتون ها نیز اقدام نموده و تلاش نمایند تا یک دیتابیس مکمل از نتایج امتحانات در آرشیف نتایج این اداره موجود باشد.
رییس ادارۀ ملی در صحبت با کارمندان بخش چک انتری ریاست خدمات تخنیکی گزارش ثبت فورم های کانکور سال ۱۴۰۰ را استماع نموده و به کارمندان این بخش هدایت داد تا در زمان ثبت فورم های داوطلبان دقت بیشتر داشته باشند.
وی نیز پیشنهادات و خواست های کارمندان بخش های مختلف اداره را استماع و به مسؤولین مربوطه تذکر داد تا در زمینه اجراات لازم نمایند.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 480 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 304 )  
blog images

کارمندان ادارۀ ملی امتحانات جهت اخذ تذکرۀ های...

۲۴ عقرب ادارۀ ملی امتحانات کارمندان ادارۀ ملی امتحانات جهت اخذ تذکرۀ های الکترونیکی امروز از سوی تی...

بیشتر بدانید ( 273 )