28 حمل، 1400 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

هیات رهبری ادارۀ ملی امتحانات تلاش می کند در کنار سیستم فعلی کانکور، با استفاده از تخنیک های نوین تکنالوژی سیستم جدیدی امتحانات جمعی را به میان بیاورد که از معیارات پیشرفته جهانی برخوردار باش

مسئولین این اداره امروز طی یک نشست روی پروسه های تخنیکی، تغییرات، میکانیزم ها و طرح های که برای سیستم جدید امتحانات در نظر گرفته، بحث و تبادل نظر نمودند.

پوهاند خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: گرچه سیستم فعلی امتحانات کانکور یک سیستم معیاری می باشد ولی در شرایط کنونی کشور ساختن سیستم جدید برای هر نوع امتحانات فزیکی و الکترونیکی یک نیاز مبرم بوده ما تلاش می نماییم بر اساس تخنیک های نوین تکنالوژی و تجارب کشور های منطقه، سیستمی را به میان بیاوریم که از تمام معیارات پیشرفته جهان و سهولت های لازم برخوردار باشد. 

پوهاند خموش گفت: ادارۀ ملی امتحانات که در حال حاضر به سطح کشور یگانه مرجع اخذ امتحانات جمعی می باشد، نیاز است که سیستم کانکور برای اخذ و اعلان نتایج هر نوع امتحانات عیار گردد.

رییس ادارۀ ملی امتحانات افزود: در سیستم جدید کانکور برای ثبت نام آنلاین متقاضیان، انکشاف بانک سؤالات و طبقه بندی، دیزاین و چاپ ورق جوابات و کتابچۀ سؤالات امتحانات مختلف، انتری فورم ثبت نام، اعلان نتایج و مصؤونیت سیستم طرح های مؤثر در نظر گرفته شده که با تطبیق آن افغانستان از یک سیستم قوی امتحانات به سطح منطقه برخوردار خواهد شد.

لطف الرحمن حقمل رییس خدمات تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات تغییرات و تخنیک های نوین که در سیستم جدید امتحانات در نظر گرفته شده طی پریزنتیشن ارائه نموده و در مورد چگونگی تطبیق آن معلومات داد.

لطف الرحمن حقمل گفت: با تطبیق طرح های جدید و میکانیزم های نوین، سیستم کانکور برای اخذ هر نوع امتحانات آماده بوده و سهولت های بهتری را برای متقاضیان امتحانات فراهم خواهد نمود.

در این نشست یما امان رییس عمومی عملیاتی تخنیکی، استاد روضت الله مجید رییس انکشاف بانک سؤالات، حیدرجان حٔاحٔی رییس سیستم های معلوماتی، استاد قدرت الله آمر کمیتۀ امتحانات و مسئولین بخش های تخنیکی این ادارۀ در مورد سیستم جدید امتحانات کانکور و معیاری سازی این سیستم تجربیات، نظریات و پیشنهادات خود را شریک ساختند.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 480 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 304 )  
blog images

کارمندان ادارۀ ملی امتحانات جهت اخذ تذکرۀ های...

۲۴ عقرب ادارۀ ملی امتحانات کارمندان ادارۀ ملی امتحانات جهت اخذ تذکرۀ های الکترونیکی امروز از سوی تی...

بیشتر بدانید ( 273 )