16 ثور، 1400 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

معرفی سیستم ثبت نام آنلاین داوطلبان در حضور رییس شورای طبی افغانستان و تیم تخنیکی ادارۀ امور

هیأت رهبری ادارۀ ملی امتحانات امروز در حضور داکتر نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی افغانستان، نماینده گان ادارۀ امور و ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، سیستم ثبت نام آنلاین داوطلبان امتحان شورای طبی را معرفی و روی چگونگی تطبیق آن بحث کردند.

پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات ایجاد سیستم مذکور را نخستین گام ادارۀ ملی امتحانات در بخش الکترونیکی شدن ثبت نام خوانده گفت: با  تطبیق این سیستم برای داوطلبان امتحان شورای طبی(Exit Exam) فورم ثبت نام به شکل آنلاین توزیع می گردد.

پوهاند خموش افزود بخاطر سهولت سازی بیشتر برای داوطلبان در این سیستم تمام معیارات در نظر گرفته شده و در مرحله اول تنها ثبت معلومات و توزیع فورم ثبت نام به داوطلبان آنلاین شده که در اثر آن داوطلبان میتواند بعد از این بخاطر اخذ فورم به مرکز نیایند و از سیستم فورم را بدست آورده، بعد از طی مراحل در پوهنتون ها به شورای طبی تسلیم داد و به ادارۀ ملی امتحانات ارسال میدارند.

رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: این اداره جهت سهولت سازی بیشتر به داوطلبان امتحان و الکترونیکی سازی امور چند سیستم دیگر(سیستم دیتابیس محصلان پوهنتون های خصوصی، کانکور موبایل اپلکیشن، سیستم توزیع حق الزحمه استادان) را نیز دیزان نموده و در آینده نزدیک به تطبیق گذاشته خواهد شد.

وی علاوه کرد ادارۀ ملی امتحانات در بخش دیجیتل سازی امور متعهد بوده و در مهیا ساختن امکانات جای دایمی و زیربنا، برای آنلاین سازی امتحانات جمعی برنامه مؤثر را تطبیق خواهد کرد.   

به همین ترتیب پوهاند خموش تاکید نمود بخاطر تطبیق خوبتر این سیستم به همکاری های بیشتر وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون ها و ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نیاز است تا بتوانیم با انتیگریت سیستم ها روند تاییدی اسناد فارغان نیز در این سیستم صورت گیرد.

در این نشست داکتر نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی، محمد شعیب وحدت معاون ریاست اداره فرهنگی و تیم تخنیکی ساختن سیستم مذکور را ابتکار ادارۀ ملی امتحانات خواند، پیشنهادات و نظریات شان را جهت معیاری سازی و غنی سازی بیشتر سیستم، با مسوولین تخنیکی اداره شریک ساختند.

 نماینده ی ادارۀ امور نیز اطمینان داد که به منظور تاثیر گذاری هر چی بیشتر این سیستم با وزارت تحصیلات عالی نیز صحبت می نمایند تا چطور بتواند در آینده با اتصال سیستم ها مراحل تاییدی اسناد فارغان را در سیستم نیز جابجا سازند.

 

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 738 )  
blog images

معرفی کارمندان جدیدالتقرر ادارۀ ملی امتحانات

4 حمل 1400 ادارۀ ملی امتحانات پوهاند عبدالقدیر خموش رییس عمومی ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان بست ه...

بیشتر بدانید ( 571 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 499 )