30 سنبله، 1400 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

پروسه توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان امتحان پوهنځی های شبانه، علوم دینی و متفرقه

پروسه توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان امتحان پوهنځی های شبانه، علوم دینی و متفرقه امروز در پوهنتون های تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون پولی تخنیک کابل با در نظرداشت تمام شرایط کرونایی آغاز شده است.
مسؤولین ادارۀ ملی امتحانات با ازدیاد کارمندان تخنیکی پروسه بایومتریک داوطلبان را سریع ساخته و داوطلبان بسیار به سادگی و بدون هیچ نوع وقفه بایومتریک می گردند.
در محلات ثبت معلومات بایومتریک فاصله اجتماعی، نظم و شفافیت در نظر گرفته شده، تمام کارمندان و داوطلبان از ماسک استفاده می نمایند.
پروسه توزیع کارت شمولیت و ثبت معلومات بایومتریک در پوهنتون های مذکور برای دو روز دوام داشته که طی این دو روز(8 و 9 اسد) تمام داوطلبان امتحان شبانه، متفرقه، خارج مرز و علوم دینی بایومتریک خواهد شد.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

اغاز دور دوم امتحاندکانکور سال ۱۴۰۰

  امتحان دور دوم کانکور ۱۴۰۰ امروز در هفت ولایت کشور به شکل منظم آغاز شد. در دور دوم امتحان ک...

بیشتر بدانید ( 3110 )  
blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 1905 )  
blog images

معرفی کارمندان جدیدالتقرر ادارۀ ملی امتحانات

4 حمل 1400 ادارۀ ملی امتحانات پوهاند عبدالقدیر خموش رییس عمومی ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان بست ه...

بیشتر بدانید ( 1584 )