30 سنبله، 1400 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

افتتاح امتحان کانکور کابل ۱۴۰۰

امتحان کانکور کابل، امروز با باز نمودن صندوق سؤالات از سوی پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات، دوکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی، پوهاند محمد عثمان بابری رییس پوهنتون کابل آغاز گردید.
پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات در سخنرانی خویش در ابتدا از همه بخش های که در این پروسه با ادارۀ ملی امتحانات همکار بودند سپاس و قدر دانی کرده و در رابطه به تعداد اشتراک کننده و پروسه معلومات ارایه نمود.
در امتحان کانکور ولایت کابل حدود 58 هزار و 326 داوطلب اشتراک کرده اند که از میان این اشتراک کنندگان 25 هزار و 347 تن آن را دختران تشکیل می دهد.
پوهاند عبدالقدیر خموش گفت بعد از تکمیل نمودن امتحان کابل در 10 روز نتایج را اعلان خواهد کرد.
دوکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در سخنان خویش از شفافیت کامل پروسه امتحانات کانکور به داوطلبان اطمینان داده و از حضور پر رنگ دختران در این امتحانات اظهار خرسندی نمود. وی همچنان تصریح کرد که سیستم امتحانات کانکور به گونه ی طراحی شده است که امکانات مداخله ی انسانی را به صفر رسانیده و در این پروسه تصمیم گیرنده سیستم و تکنالوژی می باشد و نقش خود داوطلبان از ارزش زیادی برخوردار است.
بعداً پوهاند محمد عثمان بابری در رابطه به میان آوردن اساسات مهم بخصوص در بخش سکتور تحصیلی و ایجاد نظام کانکور شفاف صحبت نموده، گفت خوشبختانه ورود جوانان در این پروسه به اساس ارزش ها و شایسته سالاری می باشد. وی گفت: سیستم کانکور در کشور چند سال گذشته بسیار انکشاف کرده است و در این پروسه فعلاً هیچ کس رخنه کرده نمی تواند و حق هیچ داوطلب تلف نمی شود.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

اغاز دور دوم امتحاندکانکور سال ۱۴۰۰

  امتحان دور دوم کانکور ۱۴۰۰ امروز در هفت ولایت کشور به شکل منظم آغاز شد. در دور دوم امتحان ک...

بیشتر بدانید ( 3110 )  
blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 1905 )  
blog images

معرفی کارمندان جدیدالتقرر ادارۀ ملی امتحانات

4 حمل 1400 ادارۀ ملی امتحانات پوهاند عبدالقدیر خموش رییس عمومی ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان بست ه...

بیشتر بدانید ( 1584 )