blog images

ادارۀ ملی امتحانات از سوی مشرانو جرگه رای تای...

ادارۀ ملی امتحاانات از سوی مشرانوجرگه منحیث یک اداره مستقل رای تایید را بدست آورد. هیات رهبری ادارۀ...

  26 جدی، 1399 ( 129 )  
blog images

معرفی سیستم مدیریت انتخاب استادان ممتحن

۲۷جوزا۱۳۹۹ ادارۀ ملی امتحانات سیستم مدیریت انتخاب استادان ممتحن که توسط کارمندان تخنیکی ادارۀ ملی ا...

  27 جدی، 1399 ( 831 )  
blog images

ایجاد سیستم معلوماتی پوهنتونهای خصوصی

از جانب اداره ی ملی امتحانات، برای محصلان پوهنتونهای خصوصی سیستم معلوماتی ایجاد گردید. این سیستم که...

  27 جدی، 1399 ( 512 )  
blog images

۴حمل ۱۳۹۹ ادارۀ ملی امتحانات

در جلسه هیأت رهبری ادارۀ ملی امتحانات روی چگونگی تطبیق طرزالعمل رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع و...

  26 جدی، 1399 ( 921 )