شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان دور دوم امتحان کانکور سال۱۴۰۳

1403/03/19 2683

اطلاعیه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان دور دوم امتحان کانکور سال۱۴۰۳

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©