شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امتحان ستاژ حقوقی پوهنتون کابل امروز از سوی ادارهٔ ملی امتحانات اخذ شد.

1403/02/07 7403

 

صندوق سؤالات این امتحان در حضور شیخ رحیم الله حقانی معاون اداری و تختیکی ادارهٔ ملی امتحانات، صلاح الدین ایوبی معاون امور محصلان پوهنتون کابل، استادان و سایر مسؤولین ادارهٔ ملی امتحانات باز شد.

شیخ رحیم الله حقانی در کنار اشاره به اهمیت امتحانات گفت: ((در چوکات ا.ا.افغانستان تمام ادارات از اهمیت خاص برخوردار هستند؛ اما محاکم و امر بالمعروف ادارات است که در تطبیق اوامر اسلامی و شرعی مسؤولیت خاص دارد و این ادارات باید بر اساس اشخاص مسلکی و دانشمند، به حقوق مردم و تأمین عدالت توجه خاص نمایند.))

وی افزود: (( تربیه اشخاص مسلکی در بخش قضاء و محاکم، باعث تقویت نظام اسلامی و تطبیق شریعت می گردد و جوانان که امروز از طریق برنامه ستاژ حقوقی خواهان بلند بردن ظرفیت علمی هستند، می توانند اساسات نظام اسلامی را قویتر سازد و در بخش های مذکور مؤثر واقع گردد.))

شیخ رحیم الله حقانی نیز از شفافیت کامل فعالیت های ادارۀ ملی امتحانات  به اشتراک کننده گان اطمینان کامل داده و در این بخش از همکاری های پوهنتون ها بخصوص از پوهنتون کابل تشکری نمود.  

صلاح الدین ایوبی معاون محصلان پوهنتون کابل در صحبت های خویش از امکانات موجود برای داوطلبان در برنامه ستاژ حقوقی یاد آوری نموده، روی بلند بردن مهارت های مسلکی تاکید کرد و از جوانان خواست تا بر بنیاد دیانت داری و دانش مسلکی مسؤولیت ها را بدوش گیرد و مصدر واقعی جامعه گردد.

برای برنامه ستاژ حقوقی پوهنتون کابل ۲۰۸ تن ثبت نام نموده بود.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©