شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

قابل توجه طلباء کرام که به درجه خامسه و مافوق الثانویه تثبیت گردیده است

1403/02/08 6886

قابل توجه طلباء کرام که به درجه خامسه و مافوق الثانویه تثبیت گردیده است

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©