شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

الحاج شیخ عبدالباقي‌حقاني‌در محفل گرامیداشت استاد بسم الله شیوامل شرکت نموده وری وضعیت طبی افغانستان در حال حاضر و گذشته صحبت نمود.

1403/02/15 6521

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رئیس ادارۀ ملی امتحانات در محفل تقدیر از دستاورد پوهاند بسم الله شیوامل استاد افتخاری پوهنتون های افغانستان و استاد بخش جراحی پوهنتون طبی کابل به مناسب برنده شدن مدال لیوناردو شوایبر که برای خدمات چشمگیر شان در سال 2024 به وی اعطا شد، اشتراک و سخنرانی نمود. 

در این محفل آقای حقانی گفت: جای بسیار خوشحالی است که در بخش طب شاهد پیشرفت جدید هستیم. این پیشرفت برای جامعه افغانی، جوانان، استادان و به خصوص جامعۀ طبی، افتخار بزرگ به شمار می رود.  
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی افزود: گرچه همه روزه تعداد کثیری از مریضان ما به کشور های همسایه برای تداوی سفر می نمایند؛ باوجود این هم جای شکر است که در داخل کشور شفاخانه های مجهز و داکتران ورزیده داریم. به دست آوردن مدال در این بخش را برای پوهاند بسم الله شیوامل مبارک باد میگویم. این دستاورد بزرگ برای ملت مظلوم، محصلین طب و خانواده طبی افتخار است. ما بسیار خوشحال هستیم که استاد شیوامل این مدال با ارزش را از آن خود کرد و با این دستاورد مایه افتخار تمام افغانان شده است.    

وی گفت: افغانستان در طول تاریخ در بخش تعلیمی به حیث یک کشور موثر نقش بازی کرده است. افغانستان در جریان حکمرانی ظاهر شاه و داؤد خان در بخش های طب، انجنیری و سایر بخش ها از حیثیت بالای برخوردار بود. در نتیجه اشغال، جنگ و انقلاب در افغانستان، که افغان ها (14) سال با روسیه و (20) سال با امریکا مبارزه کردند، نظام تعلیمی و تحصیلی ما دست خوش نا بسامانی ها بوده است. در چهار دهه ی اخیر از کادر های که در آن زمان  داشتیم محروم شده و در منطقه و جهان در بخش های علمی و تحصیلی عقب ماندیم.   
همچنان وی اضافه کرد: الحمدالله در حال حاضر پریشانی های که از دوره های قبلی اشغال به جان مانده بود، تمام شده است. حالا فرصت های خوب به وجود آمده است تا به دوره های قبلی برگشته و با به کار انداختن همت در هر بخش خودکفا، آباد و همسطح کشور های همسایه شویم. 

آقای حقانی گفت: جوانان افغان مستعد هستند و نسبت به هر چیزی دیگری با وطن خود عشق و محبت دارند. در صورت مهیا ساختن فرصت های برای این جوانان امید این میرود که عنقریب همسطح کشور های منطقه شویم؛ اما اگر ما ازسایر ملت ها توقع آبادی کشور خود را نماییم، این یک توقع بی جا خواهد بود. در جریان (14) سال حضور روسیه و همچنان (20) سال امریکا ما شاهد بودیم آنها برای آبادی کشور هیچ کار اساسی نکرده و نه هیچ کشوری این کار را می کند. 

الحاچ شیخ عبدالباقی حقانی گفت: ما کادر های ورزیده در داخل و خارج ار افغانستان داریم و مردم از کادر های ان راضی هستند که در شرایط سخت کنار آنها بوده اند. ما باید به این فکر باشیم که ما از بطن همین ملت به این مقام رسیده ایم و حالا که این ملت رنجدیده به همکاری ما ضرورت دارد، باید با ملت همکاری نماییم و این مسؤولیت مشترک همۀ ماست. 

رئیس ادارۀ ملی امتحانات در پایان صحبت های خویش افزود: بسیار خوشحال هستم که پوهاند بسم الله شیوامل مدال با ارزش دنیا طب را به دست آورد. مهم تر از همه اینکه ارادۀ تدریس به هموطنان و خدمت به این ملت را در این بخش دارد و تجربه های جهانی خود را با محصلین این بخش شریک می سازد؛ تا فرزندان این سرزمین در بخش طب خوب بیاموزند و مصدر خدمت برای این وطن شوند.  

مدال لیوناردو شوایبر از سال (1872) م بدینسو از سوی انجمن جراحان آلمان به پاس فعالیت های علمی، پژوهشی و  پیشرفت در بخش های جراحی، به جراحان موفق اهدا می شود.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©