شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

در نشست شورای رهبری ادارۀ ملی امتحانات روی امادگی برای امتحان کانکور 1403 بحث صورت گرفت

1403/02/18 8644

در نشست شورای رهبری ادارۀ ملی امتحانات در رابطه به امادگی برای امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ و امتحان پوهنتون هوایی و مدافعه‌ هوایی وزارت دفاع ملی، تسریع امور کاری، دقت و ایجاد هماهنگی بیشتر با ادارات مربوطه و در رابطه به بیشتر شدن موثریت اداره بحث شد.

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات به مسوولین بخش های مربوطه هدایت داد تا برای امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ تدابیر جدی اتخاذ نموده و از راهکار های استفاده نمایند که برای داوطلبان سهولت های بیشتر ایجاد شود.

شیخ عبدالباقی حقانی گفت: «در حال حاضر ادارۀ ملی امتحانات یگانه نهاد قابل اعتماد برای خدمت به أفغان‌ها به خصوص قشر تعلیمی و تحصیلی است و باید جلو تمام فعالیت های که این اداره را تضعیف می نماید، گرفته شود.»

وی همچنان ازمسوولین تخنیکی خواست تا سیستم کمیتۀ امتحانات را دقیق ارزیابی نموده و برای امتحان کانکور آماده سازد.

رییس ادارۀ ملی امتحانات در جریان صحبت های خویش در رابطه به تکمیل نمودن طرزالعمل امتحانات جمعی تاکید نموده گفت: هدف اصلی ادارۀ ملی امتحانات خدمت به مردم است و برای اجرای دروازه های این اداره باید به روی تمام شخصیت های اکادمیک باز باشد.

وی افزود که در این اداره باید در کنار همکاری های استادان پوهنتون های امارتی، زمینه همکاری استادان و کادر های سکتور ها خصوصی هم فراهم شود تا بتوانند با این اداره در بخش اکادمیک همکاری نمایند. 

سپس مسوولین در رابطه به کار های بخش های مربوطه خویش معلومات ارایه کرده و پیشنهادات خود را با رییس ادارۀ ملی امتحانات شریک ساختند.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©