شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

به ۱۶ ولایات دور نخست امتحان کانکور ۱۴۰۳، کارت شمولیت داوطلبان ارسال گردید

1403/03/08 5692

کارت شمولیت داوطلبان امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ و بستۀ نشراتی آگاهی دهی عامه از سوی ادارۀ ملی امتحانات به (۱۶) ولایت که در دور اول تنظیم شده است، ارسال شد.

هیأت ادارۀ ملی امتحانات روز گذشته به این ولایات سفر نموده و طی نشست های مختلف با مسؤولین ریاست های معارف ولایات مربوطه، کارت های شمولیت داوطلبان را به آنها تسلیم نمودند.

پریزینتیشن های آموزشی در رابطه به پروسه های امتحان کانکور، برای کارمندان و استادان در ولایات دایر شده و نیز بسته های نشراتی آگاهی دهی به هدف ارتقای سطح آگاهی داوطلبان با آنها شریک شد.

در این نشست ها در رابطه به هماهنگی و مسؤولیت های ادارات مربوطه بحث شده و وعدۀ همکاری های همه جانبه از سوی مسؤولین ادارات مربوطه به کارمندان ادارۀ ملی امتحانات برای بهتر شدن پروسۀ کانکور سال ۱۴۰۳ داده شد.

کارت شمولیت داوطلبان دور اول امتحان کانکور از سوی ریاست های معارف ولایات مربوطه به مکاتب ارسال شده و از طریق مکاتب به داوطلبان توزیع می‌شود.

در دور اول امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ شانزده ولایت (میدان وردگ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، کنر، زابل، بامیان، سمنگان، بادغیس، هرات، غور و نورستان) شامل است.

#کانکور۱۴۰۳

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©