شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امروز، سه شنبه، پروسۀ ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ از سوی ادارۀ ملی امتحانات در (۱۶) ولایت به گونه منظم آغاز شد. 

1403/03/15 4558


این پروسه سه روز جریان دارد و معلومات بایومتریک تمام داوطلبان که ثبت نام نموده و کارت امتحان کانکور سال روان را اخذ نموده اند، ثبت می‌‌شود. 
هیات ممتحن و تیم بایومتریک ادارۀ ملی امتحانات روز گذشته به ولایات سفر نموده و صبح امروز ساعت ۶:۰۰ پروسۀ ثبت معلومات بایومتریک را آغاز نمودند. 
مسؤلین ادارۀ ملی امتحانات برای ایجاد نظم در این پروسه با مسؤلین ادارات تعلیمی، تحصیلی و امنیتی ولایات مربوطه دیدار داشته اند و در نتیجه آن پروسۀ بایومتریک به شکل منظم پیش برده می‌شود. 
در جریان ثبت معلومات بایومتریک بروشر های رهنمودی و سایر مواد رهنمودی از سوی ادارۀ ملی امتحانات به داوطلبان داده می‌شود و همچنان مسؤلین ادارۀ ملی امتحانات به داوطلبان در باره این امتحان معلومات کامل ارایه می نماید. 
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات تمام مسؤلین ادارۀ ملی امتحانات و تیم تخنیکی را هدایت داده است تا با داوطلبان در روز ثبت معلومات بایومتریک و امتحان برخورد صمیمانه و خوب داشته باشند و تلاش نمایند تا یک جوان هم از این پروسه باز نماند. 
پروسۀ ثبت معلومات بایومتریک در شفافیت امتحان یک اصل مهم است و با این پروسه داوطلبان اصلی شناسایی شده و در نتیجۀ آن جلو ورود اشخاص جعل کار گرفته می‌شود.
در دور اول امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ ولایات میدان وردگ، لوگر، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، کنر، زابل، بامیان، سمنگان، بادغیس، هرات، غور و نورستان شامل است. در ولایات نامبرده امتحان کانکور به تاریخ ۱۷ جوزای سال روان آغاز می‌شود و برای سه روز ادامه دارد. 
۱۵ جوزای ۱۴۰۳

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©