شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امروز پروسۀ امتحان کانکور دور اول، در ۳۴ ولایت کشور به گونۀ رسمی آغاز شد.

1403/03/17 2435

محفل افتتاح این پروسه در ولایت هرات با حضور الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات، مولانا نور احمد اسلام جار والی این ولایت، مفتی عبدالغفار رییس معارف، مولوی رحمت الله جابر رییس پوهنتون این ولایت، استادان پوهنتون و داوطلبان برگزار شد. 
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات از آغاز برگزاری امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ و راه یابی جوانان به نهاد های تحصیلات عالی ابراز خرسندی نموده و این را یک گام بزرگ در پیشرفت علمی کشور خواند.
رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: "امروزبرای جوانان فرصت آموزش و پیشرفت در بخش های علمی مهیا شده است؛ چون در کشور امنیت سرتاسری برقرار است. استادان نهاد تحصیلی باید نسبت به گذشته متوجه مسؤلیت های خویش باشند و تلاش های شان در بخش تربیه جوانان را بیشتر سازند."
وی افزود: " پیشرفت یک جامعه بستگی به توانایی های علمی و تحصیلی همان کشور دارد و جوانان و استادان ما باید برای تقویت عرصه های یاد شده کار نمایند. تا اینکه مردم و کشور را خودکفا ساخته و از محتاجی دیگران رهایی بخشد." 
شیخ عبدالباقی حقانی اضافه کرد: "جوانان افغانستان مستعد هستند؛ در صورت که زمینۀ تعلیم و تحصیل خوب برایشان فراهم شود می توانند با جوانان سایر کشور های رقابت نمایند و در هر بخش به کشور خود افتخار آفرین شوند. در حال حاضر این زمینه مهیا شده است و خوشبختانه با گذشت هر روز گام های ترقی در این کشور برداشته می شود." 
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی در این نشست با اشاره به حیثیت علمی و فرهنگی ولایت هرات گفت که هرات در تاریخ علمی افغانستان از پیشینۀ خوب برخوردار است و این امر، همۀ ما را در بخش تعلیمی و تحصیلی انگیزه می دهد و باعث می شود که جوانان برای صلح در تمام بخش ها آستین بر زنند. 
 رییس ادارۀ ملی امتحانات در جریان صحبت های خویش از تمام هموطنان، نهاد های تعلیمی و تحصیلی و مسؤلین ادارات مختلف که در پروسه امتحان کانکور با این اداره همکاری نموده اند، ابراز قدر دانی و تشکر نمود. 
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی به داوطلبان از شفافیت در امتحان اطمینان کامل داده و گفت که تمام امور امتحانات در این اداره از طریق سیستم های مجهز با تکنالوژی نوین اجرا می شود. به همین دلیل، داوطلبان باید با خاطر راحت در امتحان اشتراک نمایند؛ چون در این اداره حق و نمرۀ هر داوطلب به اساس توانایی و ظرفیت اش برایش داده می شود.  
در دور اول امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ شانزده ولایت شامل است که امتحان کانکور، صبح امروز در تمام این ولایات به شکل منظم آغاز شده است.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©