شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امتحان کانکور عمومی فارغان مکاتب حوزه های تعلیمی و ولسوالی های کابل امروز از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ شد.

1403/04/01 2331

 

این امتحان طی محفلی در پوهنتون کابل با حضور داشت الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات، دوکتور اسامه عزیز رییس پوهنتون کابل، استادان و داوطلبان امتحان کانکور افتتاح شد. 

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی متحانات، آغاز پروسه کانکور را یک گام مهم در پیشرفت تحصیلی کشور خوانده و از اشتراک تعداد کثیر جوانان در این پروسه ابراز خرسندی نمود.

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی گفت: "جای خرسندی‌ست که در حال حاضر برای جوانان زمینۀ آموزش در چوکات افکار اسلامی و افغانی مهیا شده است و جوانان باید از این فرصت استفاده نمایند؛ چون نظام اسلامی در کشور حاکم است و این نظام به آینده جوانان توجه کامل دارد."

شیخ حقانی افزود: "افغانان همیشه در حفظ ارزش های دینی و افغانی غیرت کرده اند که در نتیجۀ آن الله متعال برایشان کامیابی نصیب نموده است. امروز آزادی های را که ما داریم نتیجۀ قربانی های سنگین این ملت است، اکنون باید برای حفظ آزادی وسایل آماده شود، کشور ها با پیشرفت در بخش های تحصیلی و علمی با هم رقیب می شوند و تا زمان که یک کشور در بخش های علمی و تحصیلی خودکفا نشود؛ از احتیاج دیگران رهایی نم یابد."

رییس ادارۀ ملی امتحانات خطاب به جوانان گفت: "آینده این سرزمین در دست شماست، اگر می خواهید که وطن ما خودکفا شود، از ظلم بیگانه ها رهایی یابد و  کشور ما بجای تقاضا از دیگران، باعث ارایه خدمات به دیگران گردد؛ شما باید همت کنید، تحصیل کنید، نیازمندی های جامعه تان را با دانش مسلکی برآورده سازید و کشور تان را برای رقابت با جهان به میدان بکشید."

شیخ عبدالباقی حقانی به جوانان از شفافیت در کارکرد و سیستم های ادارۀ ملی امتحانات اطمینان کامل داده و به آنها خاطر نشان کرد که با اطمینان کامل امتحان را سپری نمایند. وی گفت که در امتحان کانکور هیچ گونه سفارش و واسطه جا ندارد و به هر شخص مطابق استعداد اش نمره داده شده و به نهاد های تحصیلی معرفی می شود. 

سپس دوکتور اسامه عزیز رییس پوهنتون کابل از زحمات ادارۀ ملی امتحانات در راستای تنظیم امتحان کانکور سال ۱۴۰۳ تشکر کرد و کاکرد شفاف این اداره را در معرفی جوانان به نهاد های تحصیلی ستود. 

وی گفت با روی کار آمدن امارت اسلامی، توجه به بخش های تعلیمی و تحصیلی بیشتر شده و هدف ما هم این است که کادر های مسلکی را مطابق به خواست جامعه آموزش داده و به جامعه تقدیم نماییم.

وی همچنان در رابطه به اصلاح نصاب های تحصیلی، ایجاد رشته های جدی در بخش های لیسانس و ماستری و فراهم سازی سهولت های لازم برای جوانان معلومات ارایه کرد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©