شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

معرفی سرپرست جدید ادارۀ ملی امتحانات

1401/08/29 93

28 عقرب 
امروز، شیخ عبدالباقی حقانی به حیث رییس جدید ادارۀ ملی امتحانات، طی یک محفل رسمی معرفی و به کار خویش آغاز نمود. در این محفل، شیخ نورالحق انور رییس عمومی ادارۀ امور، بزرگان ارگان های مختلف، شخصیت های جهادی و یک تعداد مسوولین اداره ها اشتراک داشتند. در آغاز محفل استاد روضت الله مجید رییس انکشاف بانک سوالات ضمن خوش آمدگویی به اشتراک کننده ها در رابطه به ایجاد اداره، فعالیت ها، سیستم سازی کانکور و تلاش های خستگی ناپذیر مسوولان صحبت نمود.
به تعقیب آن شیخ نور الحق انور در رابطه به تعیین رییس جدید ادارۀ ملی امتحانات فرمان امیر المومنین را خوانده و ضمن تشریح عوامل استحکام نظام اقتصادی، علمی و سیاسی از کارکرد ها و فعالیت های سابق این اداره یاد کرده و نیز از تلاش های پوهاند عبدالقدیر خموش در این اداره قدردانی کرد. نامبرده در مورد تجارب و علمیت شیخ عبدالباقی حقانی معلومات ارایه نموده و انتخاب وی را در این پست اقدام به جای خواند.
پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست اسبق ادارۀ ملی امتحانات، تغییر و تبدیل در ادارات را یک اصل شمرده و اطمینان داد که از هیچ گونه تلاش برای کشور به خصوص جوانان دریغ ننماید و در صورت ضرورت با رهبری جدید اداره همکاری نماید.
سپس شیخ عبدالباقی حقانی رییس جدید ادارۀ ملی امتحانات، از خدمات شفاف و عادلانۀ پوهاند عبدالقدیر خموش اظهار سپاس و امتنان نموده و اطمینان داد که معیارات ساخته شده در ادارۀ ملی امتحانات را نسبت به قبل بهتر و قوی تر ساخته و گفت کوشش می نمایم که حق را به حق دار برسانیم و برای جوانان فرصت های خوب ایجاد کنیم. وی افزود در جنگ چند دهۀ اخیر ادارات تعلیمی کشور تخریب شده بود و حال وقت این است که ادارات تعلیمی جوانانی را به جامعه تقدیم کند که سبب آبادی وطن گردد. 
در اخیر محفل تقدریر نامه ها از سوی رییس اداره امور و معاون ادارۀ ملی امتحانات به پوهاند عبدالقدیر خموش داده شد و بعد از آن تمام اشتراک کننده ها رییس جدید اداره، شیخ عبدالباقی حقانی را تا دفتر شان بدرقه نمودند.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©