شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

رییس جدید ادارهٔ ملی امتحانات با کارمندان دیدار نمود

1401/08/30 2421

شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارهٔ ملی امتحانات در نشست، با مسوولان و کارمندان این اداره بر بلند بردن ظرفیت خدماتی و فراهم سازی سهولت برای مردم تاکید کرد.
رییس ادارهٔ ملی امتحانات از کارمندان این اداره خواست تا در تطبیق ارزش های ملی و اسلامی تلاش نمایند و نیز اطمینان داد که از حقوق تمام کارمندان دفاع کرده و برای حل مشکلات فرا راه اداره کوشش خواهد نمود.
شیخ حقانی گفت: ادارهٔ ملی امتحانات در سال های قبل به خصوص بعد از حاکم شدن امارت اسلامی أفغانستان، در اخذ امتحانات و خدمات، برای جوانان کارکرد های چشمگیری انجام داده است و کوشش می نمایم که به این تلاش ها به دیدهٔ قدر نگریسته شود.
شیخ عبدالباقی حقانی اضافه کرد قسمی که امارت اسلامی افغانستان به مال، عزت و وضعیت اقتصادی مردم توجه می نماید به همین شکل تلاش می نماید که برای پیشرفت علمی و تربیه نسل جوان در مطابقت با شریعت اسلامی کار کند و با طرح و پلان دقیق جوانانی را تربیه کند که به بی عدالتی های کشور نقطه پایان را بگذارد.
سرپرست جدید ادارۀ ملی امتحانات افزود: ما می کوشیم تا تلاش های اداره ملی امتحانات را به دیده قدر نگریسته و برای انجام خدمات بیشتر کار نماییم.
وی همچنان از تمام کارمندان خواست که کار های خود را منظم و همآهنگ پیش برده و با مراجعین برخورد حسنه و نیکو داشته باشند و نیز از هیچ گونه تلاش جهت فعالیت در بخش های مختلف اداره دریغ نکنند.
در این نشست پوهاند عبدالقدیر خموش از آمدن شیخ عبدالباقی حقانی اظهار خرسندی نموده و دررابطه به فعالیت بخش های مختلف اداره معلومات ارایه کرد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©