شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اولین نشست رهبری ادارهٔ ملی امتحانات

1401/09/09 2059

۸ قوس ۱۴۰۱
اولین نشست رهبری اداره ملی امتحانات تحت ریاست شیخ مولوی عبدالباقی حقانی برگزار شد.
در این نشست مسوولین بخش‌های مختلف این اداره پلان‌ها، طرح‌ها و پیشنهادهای کوتاه مدت و طویل مدت خود را ارایه کردند.
رییس اداره ملی امتحانات شیخ عبدالباقی حقانی برای مسوولین واضح ساخت که باید از فرصت‌های موجود برای خدمت به کشور استفاده کنیم و از هیچ گونه سعی در انجام‌دادن وظایف سپرده‌شده، دریغ نکنیم.
شیخ حقانی گفت: آن اشخاصی‌که با زیور علم مزین هستند مسوولیت‌های شان در جامعه زیاد است و آن‌ها باید برای آسایش مردم از علم خود استفاده کرده و در این راه سعی و تلاش کنند.
 نامبرده افزود که بالا بردن معیارهای علمی بخش های گوناگون در ازبین‌بردن پریشانی های مردم تاثیر به سزای دارد و ما باید کوشش کنیم که برای جوانان خود با استفاده از تجربه‌های علمی زمینه‌های خوب تعلیمی و تحصیلی را مهیا کنیم.
شیخ عبدالباقی حقانی گفت که اداره ملی امتحانات اکنون درعرصه خدمت به جوانان رنگ ملی را به خود گرفته است و کوشش میکنیم با تطبیق طرح‌های تازه در سیستم کانکور افغانستان، نوآوری‌های لازمی را ایجاد کنیم. برای حل و از بین بردن چالش‌های موجود در اداره ملی امتحانات اطمینان مهیاکردن هر نوع امکانات را داده و برای مسوولین هدایت عملی‌کردن طرح‌های تطبیقی را داد و اضافه کرد که  برای انجام آن اقدامات لازمی را روی دست گیرند.
رییس اداره ملی امتحانات شیخ عبدالباقی حقانی به ساختن یک پلان استراتیژیک جامع برای اداره، ایجادکردن اسناد تقنینی، نوسازی سیستم کانکور و رسیدگی به شکایات مردم تاکید کرده و هدایت داد که برای هر بخش، کمیته‌های مشخص ایجاد شده تا در وقت تعیین‌شده اجراآت نمایند.
در نشست رهبری اداره ملی امتحانات مسوولین بخش‌های مختلف این اداره پلان‌ها، طرح‌ها و پیشنهادهای کوتاه مدت و طویل مدت خود را ارایه کرده و در قسمت تطبیق آن بحث صورت گرفت.  در اخیر نیز در بخش‌های مربوطه تصمیم های لازم برای بهتر شدن امور اتخاذ شد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©