شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

در نشت شورای رهبری ادارۀ ملی امتحانات روی موضوعاتو مختلف بحث صورت گرفت

1401/10/10 8996

در نشست شورای رهبری ادارۀ ملی امتحانات، اجراآت کاری کمیته های مختلف این اداره ارزیابی و در رابطه به پروگرام های بعدی ادارۀ ملی امتحانات بحث صورت گرفت.
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات، در مورد پیشرفت کاری، فراهم سازی امکانات و حل مشکلات موجود مشوره های لازم خویش را ارایه کرده و از اعضای کمیته خواست تا در تطبیق و انجام وظایف شان در اسرع  وقت تلاش نموده و در این امر کوتاهی و کندی ننمایند. 
رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: "استعداد کاری و مهیا کردن فرصت یکی از نعمت های بزرگ است که باید در راستای خدمت به جامعه از آن استفاده شود."
 وی افزود: " برای انجام امور به شکل موثر باید حس خدمتگزاری به اندازۀ تقویت شود؛ تا هر شخص بتواند با استفاده از استعداد و تجربۀ که دارد، بدون راهنمایی کردن در اجتماع موثر واقع شود."
شیخ عبدالباقی حقانی در امر مسوولیت پذیری تاکید کرده، گفت: "برای این که مثل سایر کشور ها یک ادرۀ قوی در اخذ امتحانات جمعی داشته باشیم، طرح و تطبیق برنامه های ادارۀ ملی امتحانات را از جملۀ وظایف اصلی خویش حساب نماییم.
نهایی ساختن پلان استراتیژیک اداره، کار روی سیستم امتحان کانکور با وزارت مخابرات، ایجاد بخش های امتحان کانکور در زون ها و بازنگری مقرره ها و طرزالعمل ها از موضوعات بود که در این نشست روی آن بحث شد و در این مورد نظریات و پیسنهادات مسوولین نیز شنیده شد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©