شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

ادارهٔ ملی امتحانات امروز در تمام کشور امتحان اختصاصی چهارده پاسان،پوهنحی های شبانه و مدارس دینی را اخذ نمود

1401/10/24 3192

امروﺯ امتحان اختصاصى چهارده پاسان، پوهنځى های شبانه و مدارس دینی را به شمول کابل در ۲۳ ولایات کشور به گونهٔ شفاف و منظم اخذ نمودیم.
در این امتحان حدود ۷۹۰۰ داوطلب اشتراک داشتند.
در این امتحان به حدود ۷۹۰۰ داوطلب کارت های امتحان توزیع شده که از جمله ۲۶۰۰ تن آن در ولایت کابل و ۵۳۰۰ تن آن در ولایات شامل می باشد.
از طریق امتحان مدارس دینی علمای کرام و فارغان مدارس شامل پوهنحی های شرعیات و تعلیمات اسلامی، تعداد زیاد جوانان شامل پوهنحی های شبانه و از طریق امتحان اختصاصی چهارده پاسان در رشته های مربوطه شامل برنامه های لیسانس می گردد.
صندوق سؤالات امتحان امروز توسط شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارهٔ ملی امتحانات، مفتی عبدالولی سداد رییس ارزیابی اسناد، عبدالرشید اقبال رییس پوهنتون پولی تخنیک و سایر مسوولان باز شد.
شیخ عبدالباقی حقانی رئيس عمومی ادارهٔ ملی امتحانات در جریان باز نمودن صندوق سؤالات به داوطلبان از شفافیت کامل در امتحانات اطمینان داد و رقابت علمی آن‌ها را جهت راه یافتن به نهاد های تحصیلی تحسین نمود.
رئيس ادارهٔ ملی امتحانات گفت: پیشرفت و رفاه همگانی افغانها مربوط به ارتقای ظرفیت های تعلیمی و تحصیلی و ایجاد فرصت ها برای جوانان می باشد. وی علاوه کرد ادارهٔ ملی امتحانات تلاش دارد تا استعدادها را تشخیص و به جایگاه مناسب آن معرفی نماید. وی همچنان گفت ما تلاش داریم از طریق ادارهٔ ملی امتحانات به ملت خویش خدمات را ارایه نمایم تا در امتحانات جمعی قناعت اشتراک کننده، خانواده های محترم و ادارات مربوطه حاصل شود.
شیخ عبدالباقی حقانی گفت: در این امتحان سؤالات هر بخش طبق نصاب های مربوطه طور ساخته شده که برای اشتراک کننده گان قابل درک بوده و به فصاحت و گرامر آن توجه زیاد صورت گرفته است. وی همچنان از ازدیاد وخت امتحان برای داوطلبان یادآوری نموده، از استادان ممتحن خواست به نظم امتحان توجه خاص داشته باشد و از هر عمل را که حیثیت امتحان و استادان را زیر سوال می برد، جلوگیری نماید. 
شیخ عبدالباقی حقانی رئيس ادارهٔ ملی امتحانات به تمام علمای کرام و فارغان مدارس دینی که در امتحان اشتراک داشتند، روی پروسه های تخنیکی امتحان، طرز حل کردن سؤالات و در رابطه به ساختن سؤالات و منابع مربوطه معلومات داده، جهت اشتراک آنان در پروسهٔ  کانکور برای ورود در برنامه های تحصیلات عالی و تخصصی پوهنتون ها تشکری نمود.
امتحان اختصاصی چهارده پاسان، پوهنحی های شبانه و مدارس دینی بخش امتحان کانکور عمومی می باشد که برای مدت کوتاه تعطیل شده بود و امروز خوشبختانه به گونهٔ شفاف و منظم از سوی ادارهٔ ملی امتحانات اخذ گردید. نتایج امتحانات مذکور در چند روز آینده اعلان خواهد شد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©