شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اعلان نتایج امتحان اختصاصی، پوهنځی های شبانه و مدارس دینی سال ۱۴۰۱

1401/11/10 7770

ادارۀ ملی امتحانات، نتایج امتحان اختصاصی، پوهنځی های شبانه و مدارس دینی سال ۱۴۰۱ را طی کنفرانس مطبوعاتی اعلان نمود. 
در این کنفرانس شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات، مسوولین اداره، نماینده های وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف اشتراک داشتند. 
کنفرانس با تلاوت آیات مبارک قرآنکریم آغاز شد و سپس شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات در بخش مدیریت و شفافیت امتحانات جمعی از اجراات شفاف و خستگی ناپذیر این اداره یاد نموده و در کنار آن در رابطه به پروسه های تخنیکی و چگونگی اخذ امتحان اختصاصی، پوهنځی های شبانه و مدارس دینی معلومات ارایه کرده و گفت: "این امتحان با امتحانات گذشته فرق داشت؛ افزایش وقت برای داوطلبان، معیاری شدن سؤالات، تطبیق برنامه آگاهی دهی به داوطلبان قبل از امتحان، انتخاب استادان مجرب به حیث ممتحن و نظارت کامل از جریان امتحان از موضوعات است که در اثر آن سهولت های لازم برای داوطلبان ایجاد شده بود." 
رییس ادارۀ ملی امتحانات افزود: "داوطلبانی که در اثر شدت سردی هوا و بارف باری های شدید در دور اول امتحان اختصاصی، شبانه و مدارس دینی از اشتراک در امتحان باز مانده بودند، برای آنها امسال امتحان متفرقه تنظیم شد؛ ما تلاش می کنیم که در آینده سهولت های بیشتر را برای داوطلبان ایجاد نماییم." 
در این کنفرانس به ترتیب استاد روضت الله مجید، رییس تنظیم بانک سؤالات و استاد دوست محمد فیضی، آمر کمیتۀ امتحان سخنرانی نموده و نتایج داوطلبانی را که در این امتحانات مقام های نخست را اخذ نمود است اعلان نمود. 
در امتحان اختصاصی، پوهنځی های شبانه و مدارس دینی در حدود ۸۰۰۰ داوطلب ثبت نام کرده بودند.
کنفرانس با دعای بقای امارت اسلامی و آبادی کشور اختتام یافت.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©