شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

توﺯيع کارت هاى نخستين امتحان ارﺯيابى اسناد دوره کلان

1401/11/18 7375

پروسهٔ توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک اولین دور امتحان ارزیابی اسناد دورهٔ کلان، امروز در پوهنتون کابل، از سوی ادارهٔ ملی امتحانات انجام شد.
در این پروسه کارمندان ریاست جامعات دینی و تخصصات وزارت تحصیلات عالی، 
جامعهٔ عبدالله بن مسعود، استادان پوهنتون های مختلف و برنامه های ماستری اشتراک دارند که امروز کارت های شان توزیع شده و فردا چهار شنبه امتحان شان اخذ می‌گردد.
شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارهٔ ملی امتحانات در جریان نظارت از این پروسه در پوهنتون کابل در لابه‌لای صحبت های خویش امتحان ارزیابی اسناد، که از سوی ادارهٔ ملی امتحانات اخذ می‌شود را یک فرصت خوب به علمای کرام یاد کرده و از تمام علما خواست که در این امتحان اشتراک نمایند.
وی گفت: «با تلاش های امارت اسلامی افغانستان در حال حاضر زمینهٔ اعتبار اسناد تحصیلی فارغان مدارس و‌علمای کرام را در مطابقت با طرزالعمل های پوهنتون ها به سطح کشور و دنیا فراهم ساخته است تا علمای کرام در آینده بتوانند برای بالا بردن سطح تحصیلی خویش از آن استفاده نمایند.»
شیخ عبدالباقی حقانی گفت: «سیستم کانکور ادارهٔ ملی امتحانات بسیار ساده و با تکنالوژی نوین ساخته شده است که سهولت های لازم را به دواطلبان فراهم ساخته است.»
رییس ادارهٔ ملی امتحانات، ایجاد برنامهٔ آگاهی دهی به اشتراک کنند‌گان از شیوهٔ امتحان، افزایش وقت امتحان و ساختن سؤالات معیاری برای علما را از جملهٔ تلاش های مهم اداره یاد کرده و به داوطلبان اطمینان داد که ادارهٔ ملی امتحانات با ارادهٔ قوی امتحان ارزیابی اسناد را در  تمام زون ها به شکل بسیار منظم و شفاف اخذ نماید.
شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارهٔ ملی امتحانات گفت: «در هماهنگی با ریاست جامعات دینی و تخصصات وزارت تحصیلات عالی امتحان سایر داوطلبانی را که برای ارزیابی اسناد ثبت نام نموده اند نیز در دوره های بعدی در سراسر کشور اخذ می‌نماید.»

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©