شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

وضاحت در مورد امتحان اگزیت

1401/12/07 10021

وضاحت در مورد امتحان اگزیت

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©