شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

جلسۀ رهبری ادارۀ ملی امتحانات امروز تحت ریاست الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رئیس ادارۀ ملی امتحانات تدویر یافت

1402/01/09 2121

در این جلسه مسؤلین بخش های مربوطه در رابطه به فعالیت ها قبلی، پلان های آینده، تلاش ها برای تنظیم امور اداری و سرعت در کار، گزارشات خویش را ارایه نمود و طرح های خویش را شریک ساخت.
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رئیس ادارۀ ملی امتحانات روی سهولت و ساده سازی پروسه ها جهت ارایه خدمات به مردم کشور تأکید نموده، از مسؤلین خواست؛ طرح های را روی دست گیرد که بر اساس آن از یک سو پروسه های کاری اداره ساده تر شود و از سوی دیگر به معیارات ادارۀ ملی امتحانات ارتقا داده شود.
رئیس ادارۀ ملی امتحانات گفت: « پیشرفت و ایستاده شدن یک کشور بر پای خود، ربط دارد به کارکردهای کادرهای مسلکی و ما می کوشیم، بر اساس مسلک فعالیت های را انجام دهیم که باعث ابادی کشور و خوشی ملت رنجدیده گردد.
شیخ عبدالباقی حقانی گفت: وظیفه ادارۀ ملی امتحانات در کشور اخذ امتحانات معیاری است و در این بخش تمام تلاش ما این است که برای ساختن سؤالات در هر مضمون، کادر های نخبه و مسلکی را انتخاب نمایم تا به انتقادات مردم جواب داده باشیم.   
شیخ عبدالباقی حقانی بر تأمین عدالت در توزیع امتیازات به کارمندان تأکید نموده، از مسؤلین خواست طرزالعمل های را اماده سازد تا بر تطبیق آن، امور کاری کارمندان به گونه خوب تنظیم و حقوق شان به شکل عادلانه پرداخت شود.
رئیس ادارۀ ملی امتحانات در رابطه به پیدا کردن جای مناسب برای ادارۀ ملی امتحانات، ساده سازی پروسه توزیع کشف الدرجات به علمای کرام و ارایه خدمات بیشتر، به مسؤلین هدایات لازم داد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©