شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امتحان بست های محتسبین وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر، از سوی ادارهٔ ملی امتحانات اخذ گردید

1402/03/10 990

ادارۀ ملی امتحانات امروز، امتحان محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت برای ولایت کابل را اخذ نموده که در این امتحان در حدود (۲۵۶) داوطلب اشتراک داشتند. 
صندق سؤالات این امتحان در حضور شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات، شیخ الحدیث الحاج مولوی محمد فقیر محمدی معین پالیسی وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت، هیات رهبری پوهنتو کابل، مسؤلین و داوطلبان باز شد. 
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات در این نشست، چگونگی پروسه امتحانات را تشریح نموده گفت: « این امتحان نسبت به امتحانات مدارس به مراتب ساده و آسان است، با وجود این که وقت بیشتر را در اختیار داوطلبان گذاشته ایم؛ داوطلبان می توانند در وقت کم نیز سؤالات خود را حل نمایند، سادگی این پروسه در این است که در کتابچۀ سؤالات را با چهار جواب می خوانند در ورق بعدی یک خانه را سیاه می نمایند.» 
 رییس ادارۀ ملی امتحانات اضافه کرد: «برای داوطلبان سهولت های گونه گون نسبت به گذشته ایجاد نموده ایم و ما می توانیم در مدت کوتاه به واسطۀ ماشین های که دخالت انسانی در آن ناممکن بوده و کسی نمی تواند در نتیجۀ کسی حتا یک نمره کم یا زیاد کند، نتایج را آماده و اعلان نماییم.» 
الحاج شیخ عبدالباقی حقانی به داوطلبان امتحان بست های محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت اطمینان داد و نیز گفت که در این امتحان هیچ نوع دخالت، واسطه و روابط وجود ندارد و تنها استعداد، لیاقت و با دقت حل کردن سؤالات است که یک داوطلب را می تواند کامیاب نماید. 
به تعقیب آن شیخ الحدیث الحاج مولوی محمد فقیر محمدی معین پالیسی وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت از فعالیت ها، خدمات و کارکرد های ادارۀ ملی امتحانات قدر دانی نموده و از داوطلبان خواست تا تمام اصول ادارۀ ملی امتحانات را در نظر گرفته و نظم امتحان را مراعات نمایند.  
همچنان محتسبین را متوجه مسؤلیت های آینده شان نموده و برای شان سفارش های لازم را ارایه نمودند. 
محمد اشرف غیرت معاون علمی پوهنتون کابل در جریان سخنان خوش آمد گویی خویش از برگزاری چنین امتحان اظهار خرستدی نموده و اضافه کردن که امید است که محتسبین که در این امتحان اشتراک کرده اند به جامعه مفید تمام شوند.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©