شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امروز، دور سوم امتحان کانکور سال ۱۴۰۲ در ۱۰ ولایت کشور آغاز شد.

1402/05/19 6266

هیات ممتحن و تیم تخنیکی ادارهٔ ملی امتحانات به ولایت های مربوطه به شمول پنج حوزهٔ بدخشان رسیده اند و صبح امروز این پروسه در تمام حوزه ها به گونهٔ منظم آغاز شده است. 
در دور سوم امتحان کانکور امسال، بدخشان، هرات، کندز، نیمروز، ارزگان، پروان، پکتیکا، زابل، بلخ و سمنگان شامل است که حدود ۲۲۶۰۰ تن از فارغان داوزده پاس و چهارده پاس امتحان می‌دهند. 
پروسهٔ ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان امتحان در دو روز گذشته به شکل خوب صورت گرفت و امروز پروسهٔ امتحان آغاز شده است که فردا جمعه نیز ادامه دارد. 
در این پروسه در کنار هماهنگی ها میان ادارهٔ ملی امتحانات، پوهنتون ها و ادارات مربوطه، تدابیر امنیتی جدی نیز اتخاذ شده است. به داوطلبان توزیع آب آشامیدنی در نظر گرفته شده و همچنان فضای مصؤن برای امتحان ایجاد شده است.
ساختن سؤالات جدید، افزایش وقت برای داوطلبان و سیمینار های آگاهی عامه از جمله سهولت های است که هیات رهبری ادارهٔ ملی امتحانات در کنار سایر سهولت ها برای امتحان امسال مهیا ساخته است که در نتیجه آن داوطلبان از پروسهٔ امتحان اظهار خرسندی نموده اند. 
ادارهٔ ملی امتحانات، امتحان کانکور سال ۱۴۰۲ را در پنج دور پلان نموده است که با اخذ دور سوم، این امتحان در تمام ولایات تمام شده و بعد از این، امتحان عمومی کانکور و متفرقه در ولایت کابل اخذ می‌شود که با این امتحان، پروسهٔ کانکور در ولایات تکمیل می‌شود.
قابل ذکر است که در کنار امتحان کانکور عمومی، امتحان تثبیت سویهٔ علما به درجهٔ خامسه و عالیه نیز تنظیم شده است که امتحان شان امروز و فردا اخذ می‌شود.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©