شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

جلسه شورای رهبری ادارهٔ ملی امتحانات به رهبری الحاج شیخ عبدالباقی حقانی برگزار شد.

1402/06/06 8305

جلسه شورای رهبری ادارهٔ ملی امتحانات به رهبری الحاج شیخ عبدالباقی حقانی برگزار شد.
جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و بعداً الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، رئیس ادارهٔ ملی امتحانات  گزارش های اعضای کمیته های قبلی  را شنید.
وی کمیته های جداگانه را جهت اعلام نتایج کانکور و برخی موضوعات مهم دیگر را تعیین کرد
و همچنین به مسئولان توصیه کرد که به داوطلبان امتحان و کسانی که برای اجرایی امور مربوطه شان به ادارهٔ ملی امتحانات مراجعه می نمایند، تسهیلات لازم را برای آنان مهیا سازند.
در آخر جلسه شیخ رحیم الله حقانی معاون اداری و تخنیکی اداره، روسا، آمرین و مسئولان این اداره، در مورد موضوعات مختلف مهم بحث و گفتگو کردند و در نتیجه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©