شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

دیدگاه و رسالت ادارۀ ملی امتحانات (NExA)

امتحانات کانکور که به اثر بلند رفتن و افزایش سطح فارغان مکاتب و مدارس در کشور به یک معضلۀ بزرگ تبدیل شده بود؛ برای هموطنان ما به خصوص فارغان و جوانان تعلیم یافته فضای بی باوری را به میان اورده بود و به شکل یک چالش جدی مبدل گردیده بود.

توجه جدی به پروسه امتحانات کانکور برای پیشرفت سالم و متوازن جامعۀ اکادمیک و علمی یک شرط مهم و اساسی بوده که خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات مهم که از سوی حکومت افغانستان به خصوص از طرف جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بخاطر ریفورم امتحانات کانکور و همچنان در انتخاب کادرهای مستعد، متعهد و مجهز با مهارت های تکنالوژی نوین در رأس کمیته ملی امتحانات، تغیرات بنیادی و ملموس در سیستم امتحانات به میان آمده که به اثر آن، نه تنها در بخش فشارهای روز افزون فارغان بر این کمیته جواب داده شد، بلکه شفافیت کامل پروسه امتحانات تثبیت گردید و در نتیجه باور هموطنان عزیز و ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را بدست آورد.

ادارۀ ملی امتحانات افغانستان (NExA) حسب فرمان شماره (۴۹) مؤرخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث ادارۀ مستقل، بر اساس حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، تامین عدالت و اصل شایسته سالاری فعالیت می نماید، تا در کشور عزیز ما از طریق امتحانات جمعی و رقابتی جوانان و اشخاص مستعد و واجد شرایط را شناسایی و درسکتورهای دولتی و خصوصی به نهادهای تحصیلات عالی، نیمه عالی، ملکی، نظامی و همچنان به برنامه های اکادمیک ماستری، دوکتورا و به ادارات مختلف معرفی نماید.

این اداره می کوشد که به کارگیری تکنالوژی نوین و با در نظرداشت معیارهای پذیرفته شده جهانی امتحانات به سطح ملی و منطقوی، سیستم امتحانات باورمند و قابل قبول را در کشور عزیز به وجود بیاورد تا عدالت کامل بین رقابت کننده گان تضمین گردد.


با احترام

ادارۀ ملی امتحانات

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©