شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

عباس شیرخان خیل

دوم نمره

عباس شیرخان خیل فرزند محمد غنی که در سال 1383 ه ش در لایت پکتیکا تولد گردیده و در سال 1401 از لیسه غازی در ولایت کابل فارغ گردیده است. وی در سال 1402 امحان کانکور را سپری کرد که با اخذ 357.4759 نمره مقام دوم امتحان را به سطح کشور بدست آور و به رشته طب معالجوی پوهنتون کابل(ابو علی ابن سینا) راه یافت.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©