شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

محمد شبیر رسولی

دوم نمره

محمد شبیر رسولی فرزند ناظر حسین باشنده ولایت کابل که در سال 1400 از لیسه خاتم النبین فارغ گردیده است و در امتحان کانکور عمومی 1401 با اخذ ۳۵۵.۳۲۸ نمره مقام دوم را در سطح کشور به دست آورد و در دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا کامیاب شده است.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©