شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

محمود منصوری

اول نمره

محمود منصوری فرزند عبدالجمیل که در سال ۱۳۸۳ در قریه دو قلعه ولسوالی شیبکوه ولایت فراه چشم به دنیا گشود. وی در سال 1402 از لیسه عالی خصوص عروج در ولایت فراه فارغ گردیده و در همین سال(1402) شامل امتحان کانکور شد که با اخذ 359.1611 نمره مقام اول را در سطح کشور بدسـت آورد و به رشته طب معالجوی پوهنتون طبی کابل(ابوعلی ابن سینا) کامیاب گردید.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©