شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

تاریخچه مختصر ادارۀ ملی امتحانات

امتحان کانکور از سال ۱۳۳۹بدینسو جهت ارزیابی استعداد های فکری و آموزشی جوانان و راه یابی آنان به نهادهای تحصیلی و نیمه تحصیلی، از فارغان مکاتب در کشور گرفته می شود. گرچه در سال های نخست، تعداد محدود فارغان مکاتب در این امتحان شرکت می کردند، ولی امروز امتحان کانکور در کشور به یک پروسۀ ملی مبدل گردیده است و هر سال در پهلو ی امتحان کانکور فارغان صنوف دوازده و چهارده، تعداد کثیر از جوانان برای برنامه های علمی، تخصصی و ادارات مختلف در امتحانات همه شمول اشتراک می نمایند.

این اداره قبل از ۱۳۶۵ به نام کمیته امتحانات در چوکات پوهنتون کابل فعالیت می نمود و امور خودرا در کتابخانه عمومی پوهنتون کابل پیش می برد. بعداً که دامن مکاتب در کشور رو به توسعه بود و تعداد فارغان مکاتب سال به سال بیشتر شده می رفت، حجم فعالیت های اداره همچنان توسعه پیدا می کرد. لذا بر اساس تقاضای ادارات ذیربط و خواست های زمان، این اداره در سال ۱۳۶۵ در چوکات تعلیم و تربیه به مرکز وزارت تحصیلات عالی انتقال گردید. در سال ۱۳۸۶ کمیته مذکور به ریاست امتحانات کانکور تبدیل شد و زیر چتر معینیت امور محصلان وزارت تحصیلات عالی اغاز به فعالیت نمود. در سال ۱۳۹۳ بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی ریاست مذکور به ریاست عمومی امتحانات تبدیل شد، این زمان است که در تمام ولایت های کشور حوزه های امتحانات مشخص گردیده، مسوولین و هیأت ممتحن در ۳۸ حوزه مصروف امتحانات کانکور عمومی، متفرقه، اختصاصی، شبانه و همچنان امتحانات اکادمی نظامی میباشند.

طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ از اثر فعالیتها شبانه روزی استادان، کارمندان، مسوولین ریاست عمومي امتحانات و هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی، تدابیر سنجیده شده و موثر برای ریفورم پروسه امتحانات کانکور طرح و تطبیق گردید که خوشبختانه بر اساس این تدابیر، تغییرات قابل ملاحظه در پروسه امتحانات کانکور صورت گرفت و در نتیجه نقش ریاست امتحانات را در جامعه و ساختار حکومت پایدار ساخت.

در سال ۱۳۹۴ با همکاری سفارت ایالات متحده امریکا، مطبعه ریاست امتحانات عمومی ایجاد و با ماشین های کاپی عصر مجهز گردید که در اثرش چاپ مواد مربوط به امتحانات منظم، سریع و از کیفیت بالا برخوردار شد. در سال ۱۳۹۵ طرح چاپ کتابچه های سوالات جداگانه برای هر داوطلب امتحان به طور موفقانه تطبیق شد که زمینه نقل بین صحنه امتحان را محدود ساخت. همچنان بخاطر سکن فورم جوابات داوطلبان به نام (Optical Mark Reader) ماشین های مجهز به تکنالوژی نوین خریداری گردید. مهمترین گام دیگر که در امتحان سالهای ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ برای اولین بار طرح ریزی و تطبیق شد سیستم ثبت معلومات بایومتریک بود که جلو ورود اشخاص عوضی را در امتحان به شکل یکسان از بین برد و به باور پروسه ملی امتحانات را در جامعه تحکیم بخشید. در سال ۱۳۹۵ بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و تائید ریاست جمهوری و کابینه محترم جمهوری اسلامی افغانستان، طرح تغیر زمان امتحانات کانکور تطبیق شد و اولین بار امتحان کانکور از 15 حوت سال 1395 اغاز شد، روی این طرح مشکلات موسمی در امتحانات حل و فصل گردید و هیأت ممتحن به اسانی توانیست به حوزه های سردسیر که اکثراً راه های اش بسته می شد، دسترسی کرد.

در سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۷ از سوی ریاست عمومی امتحانات، برعلاوه به امتحانات عمومی فارغان مکاتب، امتحانات مختلف جمعی ادارت مختلف که ادارات از گرفتن آنها عاجز بودند، به شکل موفقانه مدیریت گردید و نتایج شان بدون کدام مشکل و تقلب اعلان شد. از جمله امتحانات مذکور امتحان تذکره الکترونیکی به شمول ۶۱۶۱ تن در سال ۱۳۹۵، امتحان جمعی رقابتی برای ۱۷۰۰۰ بست های خالی ۵ و ۶ اصلاحات اداری و خدمات ملکی به شمول ۱۰۱۸۳۱ تن در سال ۱۳۹۶، امتحان جمعی رقابتی معلمین به شمول ۱۲۶۸۷۰ تن در سال ۱۳۹۶، امتحان جمعی رقابتی تدارکات ملی به شمول ۸۱۸۸ تن در سال ۱۳۹۶ ، امتحان جمعی رقابتی کمیسیون انتخابات ۱۴۱۴۶ و امتحان جمعی بورس های ICCR کشور هندوستان به شمول ۵۴۰۲ تن در سال ۱۳۹۶ از سوی این ریاست اخذ گردید.

بیرون آمدن به شکل موفقانه از عهده این امتحانات باعث گردید تا از یک سوی معیارات و اصل شایسته سالاری در امتحانات پایه دار گردد و سوی دیگر مردم و حکومت را بر اثر گذاری ریاست عمومی امتحانات در جامعه باور مند ساخت و ایجاد یک اداره مشخص برای مدیریت امتحانات شفاف در تشکیل حکومت داری یک نیاز مبرم دانیست.

روی همین دست آورد ها در سال ۱۳۹۷ ریاست عمومی امتحانات در مسیر توسعه کمی و کیفی قرار گرفت و بر اساس فرمان شماره (۴۹) مؤرخ ۲۲ اسد ۱۳۹۷ جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به (ادارۀ ملی امتحانات) از بدنه وزارت تحصیلات عالی جدا و به شکل اداره مستقل عرض اندام نمود.

در حال حاضر از سوی ادارۀ ملی امتحانات هر سال امتحانات کانکور عمومی، متفرقه، شبانه، اختصاصی، اکادمی نظامی، ستاژ حقوقی و قضایی، اکمال تخصص وزارت صحت عامه، شورا عالی طبی و دیگر امتحانات جمعی را اخذ میگردد و به شکل عادلانه و بدون هر نوع تقلب نتایج شان اعلان می شود.


بیوگرافی پوهاند عبدالقدیر خموش

عبدالقدیر خموش فرزند نظرمحمد در ولایت وردک چشم به دنیا گشوده. دوره آموزش ابتدایی را در مکتب عبدالغفور ندیم و دوره ثانوی را در لیسه نادریه در سال 1368 به پایان رسانیده، در سال 1377 از پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی فارغ و سند ماستری خویش را در بخش زبان و ادبیات پشتو از پوهنتون کابل بدست آورده است.

پوهاند عبدالقدیر خموش طول زندگی خویش در بخش های مختلف اداری، تدریسی و مطبوعاتی فعالیت های چشمگیری را انجام داد و از تجارب زیاد برخوردار می باشد. وی بعد از فراغت برنامه ماستری در سال 1377، به حیث استاد رشته ادبیات پشتو پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تقرر یافت. وی بر علاوه از تدریس در کمیته های مختلف پوهنتون عضویت حاصل نمود، در مدت استادی شان چندین مقالات علمی را نوشته و به نشر رسانده است. از سال 1379 الی 1385 به حیث معاون تدریسی پوهنځی ادبیات و آمر دیپارتمنت پشتو باقی ماند. نامبرده در سال های 1389 و 90 به حیث مؤسس اتحادیه استادان و رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی نیز فعالیت ها را پیش برده. پوهاند خموش در سال 1390 و 1391 به حیث معاون اداری پوهنتون پتکتیا معرفی گردید و در آن پوهنتون برعلاوه امور مالی اداری، در بخش ساختن پلان های انکشافی و ساختمانی با رهبری پوهنتون همکاری های چشمگیری را انجام داد.

پوهاند خموش در سال های 1391 الی 1394 رئیس پوهنتون غزنی تقرر یافت، وی در دوران ریاست شان برای پوهنتون غزنی برنامه های موثر را طرح و مسؤولیت های اکادمیک و رهبرانۀ شان را به شکل موفقانه پیش برد. شورا های علمی را به خوبی مدیریت نمود، از معاونیت های پوهنتون نظارت کرد، برای بخش های تحصیلی، تحقیقی، اداری و تربیتی پوهنتون پروگرام های منظم را ترتیب و تطبیق کرد، با ساختن پلان های ستراتیژیک کوتا مدت و دراز مدت، ارتباطات پوهنتون غزنی را با پوهنتون های داخلی و خارجی وسعت داد و برای بالا بردن کیفیت تحصیلی پوهنتون غزنی گامهای موثر را برداشت.

پوهاند عبدالقدیر خموش در سال 1394 با کمیته امتحان کانکور پیوست و تا سال 1396 به حیث امر کمیته فعالیت نمود، تحت نظارت وی برای امتحانات کانکور برنامه موثر طرح و تطبیق شد. در مرکز و ولایات حوزه های امتحانات تعین شد و تقسیم اوقات امتحانات ترتیب گردید، به بانک سؤالات بازنگری شد و مطابق ظرفیت جذب محصلان در پوهنتون ها پلان های را ترتیب و برای تطبیق آن گام های عملی برداشته شد.

در سال 1396 کمیته کانکور در چوکات وزارت تحصیلات عالی به ریاست عمومی امتحانات ارتقا نمود و پوهاند خموش به حیث سرپرست عهد امور آن را بدوشت داشت. در این مدت دست آوردها و تغییرات چشمگیر در بخش اصلاحات پروسه کانکور به جود آمد و بزرگترین امتحانات جمعی از سوی ریاست عمومی امتحانات اخذ و نتایج شان بدون هیچ نوع تقلب اعلان گردید که در نتیجه ریاست مذکور بر اساس فرمان (49) مؤرخ 22 اسد 1397 رئیس جمهور اسلامی افغانستان از بدنه وزارت تحصیلات عالی جدا و به نام ادارۀ ملی امتحانات فعالیت های خود را اغاز نمود.

عبدالقدیر خموش در حال حاضر به حیث سرپرست ادارۀ ملی امتحانات در یک تیم متعهد و کاری با صداقت و ایمانداری ایفای وظیفه می نماید و در تلاش است که یک سیستم معیاری امتحانات مجهز با تکنالوژی نوین در کشور ایجاد گردد تا عدالت اجتماعی و اصل شایسته سالاری در پروسه امتحانات به شکل موفقانه تطبیق گردد.

قابل یاد آوری است که پوهاند عبدالقدیر خموش، افزون بر فعالیت های اداری و تدریسی، در بخش مطبوعات هم از تجربۀ زیات برخوردار می باشد که چند از فعالیت های شان یاد آور می شویم: از سال 1381 الی 1385 معاون هفته نامۀ کلید، از 1382 الی 1385 هیأت تحریر هفته نامۀ مرسل، مسؤول برنامه "تاریخی افغانستان" رادیو کلید ....

پوهاند عبدالقدیر خموش با زبان های دری و پشتو صحبت می کند و با زبان انگلیسی بلدیت بیشتر دارد. وی در طول زندگی اکادمیک خویش در زیات تعداد کنفرانس ها و سیمینارهای علمی و اکادمیک اشتراک کرده و سهم فعال خویش را نشان داده است.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©