شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

تاریخچه مختصر ادارۀ ملی امتحانات

امتحان کانکور از سال ۱۳۳۹بدینسو جهت ارزیابی استعداد های فکری و آموزشی جوانان و راه یابی آنان به نهادهای تحصیلی و نیمه تحصیلی، از فارغان مکاتب در کشور گرفته می شود. گرچه در سال های نخست، تعداد محدود فارغان مکاتب در این امتحان شرکت می کردند، ولی امروز امتحان کانکور در کشور به یک پروسۀ ملی مبدل گردیده است و هر سال در پهلو ی امتحان کانکور فارغان صنوف دوازده و چهارده، تعداد کثیر از جوانان برای برنامه های علمی، تخصصی و ادارات مختلف در امتحانات همه شمول اشتراک می نمایند.

این اداره قبل از ۱۳۶۵ به نام کمیته امتحانات در چوکات پوهنتون کابل فعالیت می نمود و امور خودرا در کتابخانه عمومی پوهنتون کابل پیش می برد. بعداً که دامن مکاتب در کشور رو به توسعه بود و تعداد فارغان مکاتب سال به سال بیشتر شده می رفت، حجم فعالیت های اداره همچنان توسعه پیدا می کرد. لذا بر اساس تقاضای ادارات ذیربط و خواست های زمان، این اداره در سال ۱۳۶۵ در چوکات تعلیم و تربیه به مرکز وزارت تحصیلات عالی انتقال گردید. در سال ۱۳۸۶ کمیته مذکور به ریاست امتحانات کانکور تبدیل شد و زیر چتر معینیت امور محصلان وزارت تحصیلات عالی اغاز به فعالیت نمود. در سال ۱۳۹۳ بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی ریاست مذکور به ریاست عمومی امتحانات تبدیل شد، این زمان است که در تمام ولایت های کشور حوزه های امتحانات مشخص گردیده، مسوولین و هیأت ممتحن در ۳۸ حوزه مصروف امتحانات کانکور عمومی، متفرقه، اختصاصی، شبانه و همچنان امتحانات اکادمی نظامی میباشند.

طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ از اثر فعالیتها شبانه روزی استادان، کارمندان، مسوولین ریاست عمومي امتحانات و هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی، تدابیر سنجیده شده و موثر برای ریفورم پروسه امتحانات کانکور طرح و تطبیق گردید که خوشبختانه بر اساس این تدابیر، تغییرات قابل ملاحظه در پروسه امتحانات کانکور صورت گرفت و در نتیجه نقش ریاست امتحانات را در جامعه و ساختار حکومت پایدار ساخت.

در سال ۱۳۹۴ با همکاری سفارت ایالات متحده امریکا، مطبعه ریاست امتحانات عمومی ایجاد و با ماشین های کاپی عصر مجهز گردید که در اثرش چاپ مواد مربوط به امتحانات منظم، سریع و از کیفیت بالا برخوردار شد. در سال ۱۳۹۵ طرح چاپ کتابچه های سوالات جداگانه برای هر داوطلب امتحان به طور موفقانه تطبیق شد که زمینه نقل بین صحنه امتحان را محدود ساخت. همچنان بخاطر سکن فورم جوابات داوطلبان به نام (Optical Mark Reader) ماشین های مجهز به تکنالوژی نوین خریداری گردید. مهمترین گام دیگر که در امتحان سالهای ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ برای اولین بار طرح ریزی و تطبیق شد سیستم ثبت معلومات بایومتریک بود که جلو ورود اشخاص عوضی را در امتحان به شکل یکسان از بین برد و به باور پروسه ملی امتحانات را در جامعه تحکیم بخشید. در سال ۱۳۹۵ بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و تائید ریاست جمهوری و کابینه محترم جمهوری اسلامی افغانستان، طرح تغیر زمان امتحانات کانکور تطبیق شد و اولین بار امتحان کانکور از 15 حوت سال 1395 اغاز شد، روی این طرح مشکلات موسمی در امتحانات حل و فصل گردید و هیأت ممتحن به اسانی توانیست به حوزه های سردسیر که اکثراً راه های اش بسته می شد، دسترسی کرد.

در سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۷ از سوی ریاست عمومی امتحانات، برعلاوه به امتحانات عمومی فارغان مکاتب، امتحانات مختلف جمعی ادارت مختلف که ادارات از گرفتن آنها عاجز بودند، به شکل موفقانه مدیریت گردید و نتایج شان بدون کدام مشکل و تقلب اعلان شد. از جمله امتحانات مذکور امتحان تذکره الکترونیکی به شمول ۶۱۶۱ تن در سال ۱۳۹۵، امتحان جمعی رقابتی برای ۱۷۰۰۰ بست های خالی ۵ و ۶ اصلاحات اداری و خدمات ملکی به شمول ۱۰۱۸۳۱ تن در سال ۱۳۹۶، امتحان جمعی رقابتی معلمین به شمول ۱۲۶۸۷۰ تن در سال ۱۳۹۶، امتحان جمعی رقابتی تدارکات ملی به شمول ۸۱۸۸ تن در سال ۱۳۹۶ ، امتحان جمعی رقابتی کمیسیون انتخابات ۱۴۱۴۶ و امتحان جمعی بورس های ICCR کشور هندوستان به شمول ۵۴۰۲ تن در سال ۱۳۹۶ از سوی این ریاست اخذ گردید.

بیرون آمدن به شکل موفقانه از عهده این امتحانات باعث گردید تا از یک سوی معیارات و اصل شایسته سالاری در امتحانات پایه دار گردد و سوی دیگر مردم و حکومت را بر اثر گذاری ریاست عمومی امتحانات در جامعه باور مند ساخت و ایجاد یک اداره مشخص برای مدیریت امتحانات شفاف در تشکیل حکومت داری یک نیاز مبرم دانیست.

روی همین دست آورد ها در سال ۱۳۹۷ ریاست عمومی امتحانات در مسیر توسعه کمی و کیفی قرار گرفت و بر اساس فرمان شماره (۴۹) مؤرخ ۲۲ اسد ۱۳۹۷ جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به (ادارۀ ملی امتحانات) از بدنه وزارت تحصیلات عالی جدا و به شکل اداره مستقل عرض اندام نمود.

در حال حاضر از سوی ادارۀ ملی امتحانات هر سال امتحانات کانکور عمومی، متفرقه، شبانه، اختصاصی، اکادمی نظامی، ستاژ حقوقی و قضایی، اکمال تخصص وزارت صحت عامه، شورا عالی طبی و دیگر امتحانات جمعی را اخذ میگردد و به شکل عادلانه و بدون هر نوع تقلب نتایج شان اعلان می شود.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©