شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

قابل توجه علمای کرام

1401/08/10 4593

به اطلاع تمام علمای کرام که در امتحان دوره عالیه و خامسه کامیاب گردیده، پروسه توزیع ترانسکرپت نمرات(کشف درجات) شان بعد از ۲۸ عقرب از سوی ادارۀ ملی...

بیشتر...

اطلاعیه امتحان بستهای نرسنگ وزارت صحت عامه

1401/04/15 3554

به اطلاع تمام داوطلبان که شهرت شان در لست ذیل درج بوده و شامل امتحان روز پنج شنبه مورخ ۵ جوزا سال روان می باشند، رسانیده میشود اینکه مطابق تقسیم او...

بیشتر...

آگهی

1401/04/15 5074

به اطلاع کاندیدان موفق بست های معلمین و 5، 6 اداری ریاست معارف ولایت کابل رسانیده میشود که به منظور طی مراحل استخدام شان به روز های چهارشنبه و پنجش...

بیشتر...

اطلاعیه توزیع فورم

1401/04/15 3212

به اطلاع آن عده از فارغان صنوف دوازدهم مرکز و ولایات که از اخذ فورم ثبت نام امتحان کانکور سال ۱۴۰۱ باز مانده اند و خواهان ثبت نام در امتحان می باشن...

بیشتر...
تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©