شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان دور دوم امتحان کانکور سال۱۴۰۳

1403/03/19 396

اطلاعیه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان دور دوم امتحان کانکور سال۱۴۰۳

بیشتر...

اطلاعیه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان دور دوم امتحان کانکور سال۱۴۰۳

1403/03/19 381

اطلاعیه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان دور دوم امتحان کانکور سال۱۴۰۳

بیشتر...

!اطلاعیه فروش اجناس داغمه به طور مزایده

1403/03/16 1793

!اطلاعیه فروش اجناس داغمه به طور مزایده

بیشتر...

اطلاعیه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان دور اول امتحان کانکور ۱۴۰۳

1403/03/14 2239

داوطلبان باید طبق تقسیم اوقات، به محلات مذکور برای ثبت معلومات بایومتریک حاضر گردند

بیشتر...

اطلاعیه فروش اجناس داغمه و وسایط نقله ادارۀ ملی امتحانات

1403/02/13 6834

اطلاعیه فروش اجناس داغمه و وسایط نقله ادارۀ ملی امتحانات

بیشتر...

اطلاعیه امتحان اکادمی نظامی ابو عبیده بن جراح(رض)

1403/02/03 7941

اطلاعیه امتحان اکادمی نظامی ابو عبیده بن جراح(رض)

بیشتر...

اطلاعیه امتحان برنامه ستاژ حقوقی پوهنتون کابل

1403/02/03 7541

اطلاعیه امتحان برنامه ستاژ حقوقی پوهنتون کابل

بیشتر...

اطلاعیه بایومتریک شارت لست شده گان بست های ادارۀ ملی خط آهن

1403/01/02 6747

به اطلاع تمام کاندیدان شارت لست شده بست های ادارۀ ملی خط آهن رسانیده می شود، جهت خانه پری فورم ثبت نام امتحان و ثبت معلومات بایومتریک، روز سه شنبه...

بیشتر...

اطلاعیه امتحان اکادمی پولیس

1402/12/21 9817

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان اکادمی پولیس رسانیده می شود که امتحان شان طبق تقسیم اوقات اخذ می گردد

بیشتر...
تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©