شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امتحان پوهنتون دفاع ملی و اکادمی پولیس

1401/12/07 2072

 امتحان پوهنتون دفاع ملی و اکادمی پولیس

بیشتر...

اطلاعیه امتحان دور نخست ارزیابی اسناد دوره عالمیه

1401/11/17 678

اطلاعیه امتحان دور نخست ارزیابی اسناد دوره عالمیه

بیشتر...

اطلاعیه امتحان متفرقه(معذرتی) اختصاصی، شبانه و مدارس دینی

1401/10/28 790

به اطلاع آنعده از داوطلبان که در امتحان متفرقه (معذرتی) بخش های اختصاصی، شبانه و مدارس دینی، که در مرکز و ولایات به گونۀ آنلاین ثبت نام نموده و نیز...

بیشتر...

اطلاعیه امتحان متفرقه اختصاصی، شبانه و مدارس دینی

1401/10/25 2613

به تمام کسان که در امتحان اختصاصی، شبانه و مدارس دینی که روز پنج شنبه گذشته (22 جدى) در کابل و ولایات اخذ گردید، در اثر برف باری، بسته شدن راه ها و...

بیشتر...

اطلاعیه امتحان شبانه، اختصاصی، مدارس دینی و علمای کرام

1401/10/19 2686

علماى کرام که در امتحان تثبیت سویه علمی به درجه خامسه و عالیه کامیاب شده و برای امتحانات ذیل ثبت نام نموده اند، حق الشمول امتحان (۴۰۰) افغانی باید...

بیشتر...

قابل توجه علمای کرام

1401/08/10 7551

به اطلاع تمام علمای کرام که در امتحان دوره عالیه و خامسه کامیاب گردیده، پروسه توزیع ترانسکرپت نمرات(کشف درجات) شان بعد از ۲۸ عقرب از سوی ادارۀ ملی...

بیشتر...

اطلاعیه امتحان بستهای نرسنگ وزارت صحت عامه

1401/04/15 6000

به اطلاع تمام داوطلبان که شهرت شان در لست ذیل درج بوده و شامل امتحان روز پنج شنبه مورخ ۵ جوزا سال روان می باشند، رسانیده میشود اینکه مطابق تقسیم او...

بیشتر...

آگهی

1401/04/15 7720

به اطلاع کاندیدان موفق بست های معلمین و 5، 6 اداری ریاست معارف ولایت کابل رسانیده میشود که به منظور طی مراحل استخدام شان به روز های چهارشنبه و پنجش...

بیشتر...

اطلاعیه توزیع فورم

1401/04/15 6205

به اطلاع آن عده از فارغان صنوف دوازدهم مرکز و ولایات که از اخذ فورم ثبت نام امتحان کانکور سال ۱۴۰۱ باز مانده اند و خواهان ثبت نام در امتحان می باشن...

بیشتر...
تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©