شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

افتتاح مراسم امتحان تثبیت سویۀ علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه طلباء کرام، در پوهنتون کابل

1402/11/20 926

صندوق سؤالات امتحان تثبیت سویۀ علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه علماء کرام و فارغان مدارس دینی، امروز در پوهنتون کابل توسط شیخ رحیم الله حقا- نی مع...

بیشتر...

امروز پروسۀ توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک کاندیدان امتحان تثبت سویه علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه فارغان مدارس دینی در مرکز (کابل) نیز به شکل منظم آغاز گردیده.

1402/11/19 246

امروز پروسۀ توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک کاندیدان امتحان تثبت سویه علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه فارغان مدارس دینی در مرکز (کابل) نیز به ش...

بیشتر...

امروز امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه که در آن (6220) تن برای 465 بست اشتراک داشتند، از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردید.

1402/11/02 922

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات در جریان صحبت های خویش در این برنامه برای اشتراک کنندگان از شفافیت پروسه اطمینان داده و از داوطلب...

بیشتر...

امروز امتحان (۲۱۰۶) تن داوطلبان (ذکور و اناث) بست های مسلکی وزارت صحت عامه از سوی اداره ملی امتحانات اخذ گردید. 

1402/10/25 587

در این برنامه شیخ رحیم الله حقانی معاون تخنیکی و اداری ادارۀ ملی امتحانات، دوکتور محمد حسن غیاثی معین پالیسی و انکشاف صحی وزارت صحت عامه، صلاح الدی...

بیشتر...

دومین روز سیمینار همکاری های ادارۀ اوسیم (OSYM) در رابطه به تجدید سیستم های تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات، در این اداره موفقانه به پایان رسید.

1402/08/23 573

دومین روز سیمینار همکاری های ادارۀ اوسیم (OSYM) در رابطه به تجدید سیستم های تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات، در این اداره موفقانه به پایان رسید.
ش...

بیشتر...

امتحان بست های شرکت نفت و گاز افغانستان از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردیدد

1402/08/13 2158

امروز امتحان استخدام بست های مسلکی شرکت دولتی نفت و گاز مربوط وزارت مالیه و پوهنځی های شبانه پوهنتون ها، به شمول کابل در شش زون کشور از سوی ادارۀ م...

بیشتر...

جلسه شورای رهبری ادارهٔ ملی امتحانات به رهبری الحاج شیخ عبدالباقی حقانی برگزار شد.

1402/06/06 8219

جلسه شورای رهبری ادارهٔ ملی امتحانات به رهبری الحاج شیخ عبدالباقی حقانی برگزار شد.
جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و بعداً الحاج شیخ عبدالبا...

بیشتر...

امروز، دور سوم امتحان کانکور سال ۱۴۰۲ در ۱۰ ولایت کشور آغاز شد.

1402/05/19 6266

هیات ممتحن و تیم تخنیکی ادارهٔ ملی امتحانات به ولایت های مربوطه به شمول پنج حوزهٔ بدخشان رسیده اند و صبح امروز این پروسه در تمام حوزه ها به گونهٔ م...

بیشتر...
تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©