شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه فورش اجناس داغمه برای بار دوم

1403-3-16 1759

موضوع: اطلاعیه عامه بار دوم لیلام (۱۵۳) قلم اجناس داغمه و سه عراده وسایط نقلیه اداره ملی امتحانات.
اداره ملی امتحانات درنظردارد، به تعداد (۱...

بیشتر...

اطلاعیه فورش اجناس داغمه

1403-2-13 8387

اداره ملی امتحانات درنظردارد، به تعداد (۱۵۳) قلم اجناس داغمه و سه عراده وسایط را به طور مزایده به فروش برساند.
 تاریخ مزایده ۲۵/۲/۱۴۰۳....

بیشتر...

اعلان به داوطلبی

1402-05-13 11428

مدیریت عمومی تدارکات اداره ملی امتحانات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید که در پروسه داوطلبی  کمپیوتر باب،رنگباب،پرنتر باب،سرور ها و...

بیشتر...

اعلان به داوطلبی

1402-03-30 11095

مدیریت عمومی تدارکات اداره ملی امتحانات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید که در پروسه داوطلبی  کمپیوتر باب،رنگباب،پرنتر باب،سرور ها و...

بیشتر...

دعوت به دواطلبی باز ملی

سه شنبه 1402-3-14 11058

اداره ملی امتحانات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعــوت می نـــماید تا در پروســـــه داوطلبی  ( تهیه 26 قلم پرزه جات ماشین های چ...

بیشتر...
تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©