شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اعلان به داوطلبی

1402-05-13 3303

مدیریت عمومی تدارکات اداره ملی امتحانات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید که در پروسه داوطلبی  کمپیوتر باب،رنگباب،پرنتر باب،سرور ها و...

بیشتر...

اعلان به داوطلبی

1402-03-30 2791

مدیریت عمومی تدارکات اداره ملی امتحانات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید که در پروسه داوطلبی  کمپیوتر باب،رنگباب،پرنتر باب،سرور ها و...

بیشتر...

دعوت به دواطلبی باز ملی

سه شنبه 1402-3-14 2744

اداره ملی امتحانات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعــوت می نـــماید تا در پروســـــه داوطلبی  ( تهیه 26 قلم پرزه جات ماشین های چ...

بیشتر...
تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©