شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

قابل توجه علمای کرام

1401/08/10 8948

به اطلاع تمام علمای کرام که در امتحان دوره عالیه و خامسه کامیاب گردیده، پروسه توزیع ترانسکرپت نمرات(کشف درجات) شان بعد از ۲۸ عقرب از سوی ادارۀ ملی امتحانات آغاز می گردد. علمای که شهرت شان اشتباه می باشد جهت اصلاح شهرت در مرکز به معینیت تعلیمات اسلامی و در ولایات به ریاست های معارف مراجعه نمایند.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©