شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان دور نخست ارزیابی اسناد دوره عالمیه

1401/11/17 1646

اطلاعیه امتحان دور نخست ارزیابی اسناد دوره عالمیه

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©