شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

تقسیم اوقات اولین دور امتحان کانکور ۱۴۰۲

1402/04/21 16900

امتحان کانکور سال 1402 طبق تقسیم اوقات ذیل، در پنج دور اخذ می شود. در اولین دور امتحان 11 ولایت شامل است که معلومات بایومتریک شان به تاریخ 27 و 28 سرطان سال 1402 و امتحان آن به تاریخ 29 و 30 سرطان اخذ می گردد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©