شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امتحان کانکور چهارده پاسان(اختصاصی) دور اول سال ۱۴۰۲

1402/04/21 7968

ثبت معلومات بایومتریک و امتحان چهارده پاسان(اختصاصی) در دور اول امحان کانکور 1402 ولایات مذکور، طبق تقسیم اوقات ذیل صورت می گیرد.

داوطلبان امتحان اختصاصی ولایات مذکور نیز می توانند شهرت خویش را در لینک ذیل دریافت نمایند. در صورت اشتباه و یا عدم موجودیت شهرت تان، فورم شکایت را خانه پری نمایید.

https://nexa.gov.af/ps/14-passan

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©