شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

دومین روز سیمینار همکاری های ادارۀ اوسیم (OSYM) در رابطه به تجدید سیستم های تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات، در این اداره موفقانه به پایان رسید.

1402/08/23 1658

دومین روز سیمینار همکاری های ادارۀ اوسیم (OSYM) در رابطه به تجدید سیستم های تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات، در این اداره موفقانه به پایان رسید.
شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات در جریان صجبت های خویش همکاری های ادارۀ اوسیم را در بخش تجدید سیستم ها از اهمیت والا برای ادارۀ ملی امتحانات خوانده و از همکاری های کشور دوست ترکیه ابراز سپاس نمود. 
در این سیمینار پوهنیار یما امان مشاور تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات در رابطه به بخش های مختلف اداره و انواع امتحانات معلومات داده و امتحانات بخش های اکادمیک، صحت، تعلیم، خدمات ملکی و ادارات مختلف را به ترتیب از لحاظ اهمیت معرفی نمود.
یما امان شفافیت در امتحان، جلوگیری از رشوه و دخالت انسانی در سیستم و اعلان نتایج به گونۀ شفاف را از جمله دستاورد های این اداره خوانده و گفت: "هر ادارۀ که به ادارۀ ملی امتحانات برای اخذ امتحانات شان مراجعه نموده جواب رد نگرفته است." 
پس از معرفی ادارۀ ملی امتحانات به هیات ادارۀ اوسیم، در رابطه به مشکلات و راه حل ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
الحاج عبدالباقی حقانی مهمانان را با تحایف تقدیر نموده و از شریک ساختن تجربه های شان با افغانان ابراز خرسندی نمود. 
در آخر هیات ادارۀ اوسیم گفت که ما در هر بخش به خصوص سیستم سازی، با ادراۀ ملی امتحانات همکار بوده و سیستم ترکی را کاملا در اختیار افغانان قرار خواهند داد.                                                                                                                                                                                              سمینار دو روزۀ همکاری میان ادارۀ ملی امتحانات و ادارۀ اوسیم امروز موفقانه به پایان رسید.
سه شنبه، ۲۳ لړم/عقرب ۱۴۰۲

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©