شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امروز امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه که در آن (6220) تن برای 465 بست اشتراک داشتند، از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردید.

1402/11/02 8158

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات در جریان صحبت های خویش در این برنامه برای اشتراک کنندگان از شفافیت پروسه اطمینان داده و از داوطلبان خواست تا از استعداد خویش کار گرفته، فکر واسطه و روابط را از ذهن خود بیرون نمایند. وی گفت: " تمام رهبران ا.ا.ا به واسطه و استفاده از روابط، نقطه پایان گذاشته اند و تعهد ما نیز این است که افراد مستعد در بست های مناسب معرفی شوند."

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی اضافه کرد: " ما همواره تلاش نموده ایم که با استفاده از سیستم کمپیوتری به ورق جوابات داوطلبان نمره داده شود و شهرت دارندگان نمره های بلند را به مرجع مربوطه ارسال نماییم، در صورت که داوطلب شکایت دارد می تواند بعد از امتحان تا سه روز به ادارۀ ملی امتحانات شکایت خود را درج نماید. به شکایات تمام عارضین در این اداره رسیدگی می شود."

در این مراسم دوکتور محمد حیدر عمر رییس اکمال تخصص وزارت صحت عامه، وجود الحاج شیخ عبدالباقی حقانی را در راس ادارۀ ملی امتحانات مایۀ افتخار خوانده و از شفافیت امتحانات که تحت ریاست وی اخذ می شود، اطمینان داد.

وی در رابطه به اکمال تخصص گفت: " نصاب اکمال تخصص نسبت به سال های گذشته معیاری، برابر با نصاب های جهانی و یک نصاب واحد در سراسر کشور شده است. کامیابان این امتحان در (36) شفاخانه مختلف جذب خواهند شد که عملا به آنها آموزش داده می شود."

در بخش آخر این برنامه صندوق سؤالات امتحان توسط الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات، محمد حیدر عمر رییس اکمال تخصص وزارت صحت عامه و اسامه عزیز رییس پوهنتون کابل در حضور داوطلبان، رسانه ها و سایر مسوولین باز شد.

دوشنبه، ۲ دلوه ۱۴۰۲

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©