شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

افتتاح مراسم امتحان تثبیت سویۀ علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه طلباء کرام، در پوهنتون کابل

1402/11/20 927

صندوق سؤالات امتحان تثبیت سویۀ علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه علماء کرام و فارغان مدارس دینی، امروز در پوهنتون کابل توسط شیخ رحیم الله حقا- نی معاون ادارۀ ملی امتحانات، مولو-ی عبدالرزاق صدیق رییس مدارس دینی و دارالحفاظ معینیت تعلیمات اسلامی و صلاح الدین ایوبی معاون محصلان پوهنتون کابل باز گردید.

د مراسم افتتاح معاون ادارۀ ملی امتحانات به اشتراک کننده گان از شفافیت و سهولت های ایجاده در امتحان معلومات داده اخذ امتحان مذکور را توسط ادارۀ ملی امتحانات یک دست آورد بزرگ دانست.

معاون ادارۀ ملی امتحانات گفت:« افغانها تحت قیادت علماء دامن اشغال را از کشور برداشت و حال وقت است که برای پیشرفتی کشور گامها برداشته شود.» وی علاوه کرد «جامعه در بخش های مختلف به تربیه کادرها علمی نیاز دارد و جای خوشی است که در تربیه او شناسایی استعداد ها، ادارۀ ملی امتحانات مسؤولیت های خویش را به شکل خوب و شفاف پیش می برد.»

معاون ادارۀ ملی امتحانات از نظم و شفافیت پروسه به اشتراک کننده گان اطمینان داد، گفت: استادان و مسؤولین تلاش می نمایند تا در امتحان برای علماء کرام سهولت هار را ایجاد و به مشکلان آنها دسترسی نمایند. وی همچنان گفت: ادارۀ ملی امتحانات تنها به استعداد و شایستگی اولویت می دهد و هیچ نوع شناخت، رابطه و خویشاوند در امور این اداره جای ندارد.

صلاح الدین ایوبی معاون محصلان پوهنتون کابل ضمن خوش آمدید به به اشتراک کننده گان، روی نقش علماء کرام در جامعه صحبت نموده گفت: « امتحان تثبیت سویۀ گام است برای مشخص ساختن معیارات علمی و زمینه سازی دست یابی علماء به تحصیلات عالی می باشد.

رئیس مدارس دینی و دارالحفاظ ها معینیت تعلیمات اسلامی از تلاش های ادارۀ ملی امتحانات سپاس گزاری نموده گفت: بخاطر که علماء کرام از یک محتوای علمی رسمی برخوردار شود، امتحان تثبیت سویه و کامیابی در این امتحان یک امر مفید ولازم است. وی گفت سیستم امتحانات ادارۀ ملی پیشرفته است و از روی آن می توان امتحانات علماء را به گونه خوب مدیریت نماید.

در پایان مراسم صندوق سؤالات باز نموده و برای آسایش هموطنان و پیشرفت کشور دعا گردید.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©