شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

دیدار الحاج شیخ عبدالباقی حقانی با نمایندگان شورای طبی و وزرارت صحت عامه

1401/10/17 2749

الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات در دیدار با نماینده های شورای طبی و وزارت صحت عامه جهت تدابیر برای اخذ امتحانات ایگزیت و اکمال تخصص هدایات لازم را به مسوولان مربوطه داد. 
شیخ عبدالباقی حقانی گفت: " یگانه تلاش ادارۀ ملی امتحانات این است که در زمینه سازی برای جوانان و انتخاب اشخاص اهل، کار نموده و برای اخذ امتحانات شفاف در کشور زمینه را مساعد سازد." 
رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: " بخاطر این که جوانان ما در کشور های خارجی مهاجرت کرده و در آن جا به زبان های عربی و و انگلیسی آموزش دیده اند، زمینۀ امتحان برای آنها برعلاوۀ زبان های ملی به زبان انگلیسی و عربی نیز مساعد می شود."
وی همچنان به معیاری بودن و آسان بودن سؤالات تاکید کرده گفت که باید سؤالات قسمی ساخته شود که داوطلب به آسانی از آن مفهوم گرفته بتواند. رییس ادارۀ ملی امتحانات به مسوولان تذکر داد تا تمام کمی ها و کاستی های موجود در امتحانات گذشته را برطرف نمایند. وی افزود به داوطلبان در جریان امتحانات باید وقت زیاد داده شود و نیز یک فضای آرام و مناسب ایجاد شود که داوطلبان بتوانند با حوصله امتحان را سپری نمایند.  
شیخ عبدالباقی حقانی جهت مدیرت بهتر امتحان ایگزیت و اکمال تخصص به هماهنگی میان ادارۀ ملی امتحانات، شورای طبی افغانستان، وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده و از مسوولان بخش های مربوطۀ ادارۀ امتحانات خواست که پروسۀ کاری را تسریع نمایند؛ تا امتحان در وقت مشخص پلان و اخذ گردد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©